Evaluare Națională 2023. Procedura de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe, publicată de ISMB. Părinții vor depune la școală o cerere înainte de organizarea simulărilor naționale. Model de cerere și documentele necesare

8.832 de vizualizări
Procedura de adaptare a examenelor pentru elevii cu tulburări de auz, văz
Foto: Unsplash.com
Procedura de egalizare a șanselor pentru elevii de deficiențe care susțin Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat 2023 a fost publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). Înainte de organizarea simulărilor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în calendarul examenelor naționale, părinții vor depune o cerere la școală, astfel încât să fie adaptate condițiile pentru elevii cu deficiențe.

Amintim că elevii cu CES au putut susține pe calculator proba de Limba română de la Evaluarea Națională 2022. – detalii aici

Art. 4 alin. (1) din procedura citată stabilește că „părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate intelectuală asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de atenție/ hiperactivitate, tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare) se vor exprima în scris, de regulă, înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la evaluarea națională/înscriere absolvenților clasei a XII-a/a XIII-a la examenul național de bacalaureat, solicitând conducerii unității de învățământ adaptarea condițiilor pentru susținerea examenului, conform prevederilor prezentei proceduri.

Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist/a unei adeverințe medicale eliberate de medicul specialist din comisia medicală județeană/a Municipiului București de orientare școlar-profesională”.

Model cerere pentru părinți:

Cererea în format .pdf:

Documentele justificative care vor fi anexate cererii:

Foto: Captură ISMB
Foto: Captură ISMB

“Art. 5. (1) Cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale. În cazul în care intervin modificări față de cererea inițială, părinții tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori care fac obiectul prezentei proceduri se pot adresa cu o nouă cerere, în perioada prevăzută de calendarele examenelor naționale pentru înscrierea candidaților”, scrie în procedură.

Asigurarea subiectelor pentru elevii cu deficiențe

„Art. 7. În redactarea/modul de transmitere a subiectelor de examen către candidat se va ține cont de gradul deficienței de vedere (acuitate vizuală, ambliopie, cecitate), astfel:

a) Asigurarea subiectelor în scriere obișnuită cu caractere mărite se realizează de către comisia din centrul de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, prin transpunerea automată a subiectului din format A4 în format A3, prin intermediul unui copiator.

b) Multiplicarea subiectelor în sistem de scriere braille se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, pe imprimante specializate braille, prin intermediul unor programe software specializate, prin scanare sau prin transpunerea manuală a textului după dictare/prin aducerea subiectului în format electronic.

Candidații cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille primesc subiectele transpuse în scriere braille, precum și subiectul în scriere obișnuită.

După distribuirea subiectelor, pentru identificarea eventualelor erori de transcriere și, după caz, menționarea diferitelor figuri/scheme/diagrame și altele asemenea, profesorii asistenții dau citire subiectelor.

c) Pentru candidații cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille, dar nu există condiții pentru transpunerea subiectelor și multiplicarea acestora prin sistemul braille, subiectele se transmit prin dictare directă, de către unul dintre profesorii asistenți, timpul de redactare a lucrărilor scrise fiind contorizat de la momentul finalizării dictării.

d) Pentru candidații cu deficiență de vedere care optează pentru elaborarea lucrării scrise prin dictare, subiectele se comunică prin citire/dictare, de către un profesor asistent, transmiterea cerințelor putându-se realiza secvențial.

e) Pentru citirea subiectelor se poate folosi și tehnologie asistivă, fără conectare la internet și care să nu permită descărcarea de documente. Dispozitivele pot fi puse la dispoziție de unitățile de învățământ sau pot fi dispozitive personale ale candidaților, verificate în prealabil de către membrii comisiei din centrul de examen.

f) Citirea subiectelor cu ajutorul tehnologiei asistive (voce sintetică pe laptop, PC etc.) poate fi însoțită de dictarea cerințelor de către un profesor asistent. Candidații pot utiliza laptopurile sau celelalte categorii de dispozitive electronice personale numai după ce au fost verificate în prealabil, astfel încât să nu conțină în memoria internă materiale interzise la examen.”

Lucrările redactate pe dispozitive electronice

„Lucrările redactate pe dispozitive electronice se listează în sala în care a fost susținută proba și vor fi secretizate în prezența elevului. Lucrurile se transcriu de unul dintre profesorii asistenți pe foaie tipizată, care se secretizată conform procedurilor aprobate, în prezența a cel puțin doi membri ai comisiei. La momentul transcrierii lucrurilor pe foi tipizate/broșură, acestea vor fi desecretizate de către membrii subcomisiei pentru a putea fi transpuse în formatul în care vor fi transmise/ încărcate în vederea evaluării conform procedurilor aprobate, pentru toate lucrurile din județ”, mai scrie în procedură.

Timpul destinat elevilor pentru rezolvarea lucrărilor scrise

“Art. 18 alin. (1) Timpul destinat efectuării lucrărilor scrise se poate mări, cu maximum două ore, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, respectiv Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat.

(2) Pe parcursul probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, avându-se în vedere încadrarea în termenul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării.”

Procedura Ministerului Educației cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a ți examenul national de Bacalaureat – sesiunea 2023:

Calendarul admiterii la liceu 2023 pentru elevii cu CES poate fi consultat aici.

Calendarul probelor pentru Evaluarea Națională 2023 este următorul:
  • 6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională
  • 9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
  • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
  • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Citește și:
Admiterea la liceu 2023. Calendarul modificat pentru elevii cu CES prevede două luni în plus pentru depunerea certificatului de orientare școlară
OFICIAL Evaluarea Națională 2023 începe în data de 19 iunie. Calendarul examenului pentru elevii de clasa a VIII-a
OFICIAL Programele pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 2023 au fost publicate. Au revenit conținuturile de dinainte de pandemie, anunță ministrul Cîmpeanu
OFICIAL Admitere liceu 2023. Criteriile de departajare pentru candidații cu medii de admitere egale
OFICIAL Media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu 2023. Cum se calculează media de admitere / Calendarul repartizării
OFICIAL Bacalaureat 2023 începe pe 12 iunie cu proba de limba română oral. Probele scrise au loc între 26 și 29 iunie / Calendarul examenului

1 comment
  1. Stiti ce lipseste? Copilul care a avut fractura la mana…Trebuia sa scot ghipsul copilului cu o zi inainte de examen. Pe semnatura am scos cu o săptămână mai repede. Abia scria. Am vrut sa solicit marirea timpului. Am renunțat. Ortopedul nu stia ce trebuie sa imi elibereze. Nu erau scrisori medicale-sau nu am primit noi in 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like