OFICIAL Anul universitar 2021-2022 să înceapă cu prezența fizică a studenților este soluția majorității universităților – anunță Consiliul Național al Rectorilor, care cere Ministerului și reglementarea “blended learning” / Cîmpeanu anunță Hotărâre de Guvern cu o strategie integrată de prevenire a plagiatului

20.031 de vizualizări
Foto: © Michele D’Ottavio | Dreamstime.com
Majoritatea universităților și-a anunțat intenția de a începe cursurile, în toamnă, cu prezența fizică a studenților și profesorilor, anunță Consiliul Național al Rectorilor în concluziile lansate public după reuniunea de la Cluj din acest weekend. CNR solicită Ministerului Educației, în același timp, să reglementeze practicile de tip “blended learning” care s-au dovedit eficiente în perioada pandemică.

Conducerea CNATDCU a cerut revizuirea standardelor minimale pentru acordarea titlurilor științifice și didactice, solicitare care a fost confirmată de Ministerul Educației, se arată în rezoluția Consiliului Național al Rectorilor (CNR) pe care o puteți citi integral mai jos.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a cerut oficial “CNATDCU, în calitate de organism consultativ al ministerului, să formuleze un proiect de Strategie Integrată de Prevenire și Combatere a Plagiatului pe care Ministerul Educației să îl susțină la nivel de Hotărâre de Guvern. Pe baza unei “radiografii” a fenomenului, la nivelul fiecărei universități, se pot proiecta mai eficient mecanisme de prevenție și combatere a fenomenului de plagiatul”.

Comunicatul integral al Consiliului Național al Rectorilor:

Rezoluţie CNR – Cluj Napoca, 25-27 iunie 2021

Întâlnirea Consiliului Naţional al Rectorilor din 25-27 iunie a.c., organizată la Cluj Napoca în parteneriat cu Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj–Napoca, a inclus temele actuale care vizează deschiderea şi desfăşurarea anului universitar 2021-2022 în condiţii optime, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemia COVID-19.

S-au formulat propuneri de soluţionare a problemelor semnalate de universităţi. Concluziile reuniunii CNR reprezintă soluţii pentru ca procesul de predare – învăţare să se desfăşoare în condiţii de calitate, cu respectarea exigenţelor academice, dar şi a protocoalelor sanitare, în vederea asigurării dreptului la sănătate al studenţilor, al cadrelor didactice şi al tuturor membrilor comunităţilor academice.

Participanţii prezenţi la reuniunea CNR au formulat puncte de vedere, dar şi o serie de solicitări, adresate Executivului.

Redăm sintetic punctele de vedere şi solicitările formulate:

Universitățile din România au prezentat problemele întâmpinate în perioada pandemiei de COVID-19 (legislative, pedagogice, logistice, sanitare), precum și soluțiile identificate de către acestea pentru desfășurarea în condiții cât mai bune a proceselor didactice și de cercetare:

1. Covârșitoarea majoritate a universităților prezente la reuniune și-au exprimat intenția de a deschide anul universitar 2021-2022 cu prezență fizică a cadrelor didactice și a studenților.

2. Tinând cont de experiența câștigată de către universități în perioada de pandemie, CNR recomandă Ministerului Educației să prospecteze menținerea unor reglementări și practici de tip “blended learning” care s-au dovedit eficiente în această perioadă, cu respectarea autonomiei universitare.

3. În contextul deciziei de a începe anul universitar ”on-site”, CNR recomandă tuturor membrilor comunităților academice să se vaccineze în vederea reducerii atât a riscului de îmbolnăvire, cât și a riscului de a dezvolta o formă severă a bolii. Astfel, vor fi create condițiile pentru redeschiderea campusurilor universitare și înlesnirea liberei circulații.

4. În condiţiile în care majoritatea universităţilor şi-au exprimat intenţia de a deschide anul universitar, cu prezenţa fizică a studenţilor, CNR apreciază că resursele financiare necesare pentru respectarea standardelor igienico-sanitare, dar şi cele necesare asigurării accesului la educaţie, ating valori foarte mari. În acest context CNR solicită Guvernului să acorde atenție finantării universităților în anul universitar 2021 – 2022.

5. Plenul CNR salută includerea universităţilor româneşti în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), dar își exprimă îngrijorarea cu privire la sumele relativ reduse alocate învătământului superior din România, aceste sume fiind incluse ca urmare a insistențelor CNR și ale Ministerului Educației.

De asemenea, CNR constată cu surprindere faptul că mecanismele de finanțare prevăzute în PNRR limitează participarea universităților ca partener al operatorilor economici și/sau al autorităților publice locale și centrale.

6. Având în vedere experiența trecută și faptul că autoritățile au avut multiple ezitări și incoerențe cu privire la adoptarea cadrului normativ necesar desfășurării în bune condiții a anului universitar, CNR solicită autorităților, în special Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, să adopte legislația sanitară necesară astfel încât anul universitar 2021- 2022 să se poată desfășura în condiții optime în orice variantă epidemiologică. Este extrem de important ca toți actorii procesului educațional să fie informați în timp util asupra condițiilor în care se va desfășura procesul educațional.

7. În condiţiile în care numărul de studenţi care se vor caza se va reduce semnificativ, ca urmare a restricţiilor impuse de nevoia de distanţare fizică, în contextul situaţiei epidemiologice, CNR solicită creşterea subvenţiei pentru cămine – cantine, pentru a evita, atât majorarea tarifului de cazare pe care un student va trebui să îl achite, cât și acumularea de deficite bugetare semnificative, ţinând cont de faptul că o serie întreagă de costuri pentru întreţinerea căminelor va rămâne constantă în perioada următoare.

8. CNR își exprimă satisfacția că Ministerul Educației a promovat modificări legislative care vin să răspundă solicitărilor CNR din anul 2020, astfel încât să permită utilizarea sumelor alocate în finanţarea de bază pentru cheltuieli de capital cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de studiu şi viaţă universitară a celor aproape 500.000 de studenţi din România.

9. În cadrul reuniunii s-a realizat un dialog constructiv al instituțiilor din domeniul educației, ARACIS și ANC, precum și cu reprezentanții consiliilor consultative ale Ministerului Educației, CEMU, CNSPIS, CNFIS, CNATDCU, CNECSDTI, CNCS, pe teme actuale ale învățământului superior.

10. CNR apreciază ca fiind foarte util exercițiul de clasificare și ierarhizare, derulat de către ARACIS prin intermediul proiectului QAFIN, și consideră necesară continuarea discuțiilor și colectarea de noi date pentru definitivarea metodologiilor de clasificare și ierarhizare. De asemenea, CNR susține poziția ARACIS de clasificare a universităților în funcție de specificul acestora.

11. CNR și Ministerul Educației, de comun acord, condamnă ferm orice încălcare a normelor de etică universitară. Fiecare persoană care a încălcat normele de etică este răspunzătoare pentru faptele sale.

12. Ministrul Educației a confirmat nevoia de revizuire a standardelor minimale pentru acordarea titlurilor științifice și didactice. Această nevoie a fost semnalată de către conducerea CNATDCU, în calitate de organism consultativ al Ministerului Educației. În același timp, această revizuire trebuie făcută pe fiecare din cele 35 de domenii, în acord cu comisiile de specialitate ale CNATDCU și specialiștii desemnați de către universitățile care au în oferta educațională aceste domenii.

13. Ministrul Educației a susținut eliminarea redundanțelor la nivelul raportărilor făcute de universități, precum și importanța verificării acestor raportări în scopul eliminării erorilor de raportare.

14. În urmă cu un an, la data de 3 iulie 2020, CNR a luat decizia susținerii promovării unui referendum la nivelul fiecărei universități membre. La momentul respectiv, s-a înregistrat un singur vot împotriva acestei decizii. Restricțiile impuse în perioada crizei sanitare au făcut imposibilă organizarea referendumului în universități în vederea obținerii unui răspuns la o întrebare simplă: Cadrul legal trebuie modificat astfel încât întregul proces de atribuire a titlului de doctor să fie asumat de universitate, precum în orice stat cu un sistem avansat de învățământ superior, iar CNATDCU să aibă înalta competență de ,,instanță de verificare și apel”?. Asta ar însemna o asumare completă din partea universității și ar evita redundanța/suprapunerea de atribuții între comisiile de susținere a tezelor de doctorat și comisiile de specialitate CNATDCU. Abilitarea ar urma să rămână la nivelul Ministerului Educației.

O altă întrebare la care s-ar putea găsi un răspuns vizează competența atribuirii titlurilor de conferențiar și profesor: la nivelul universității (metoda utilizată acum) sau la CNATDCU?

Ministrul Educației a precizat faptul că în același referendum ar fi oportun să se verifice și percepția universităților cu privire la art. 301, alin (5), lit. b din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare, care prevede că pentru obținerea titlului de profesor universitar este necesară deținerea calității de conducător de doctorat. Ministrul Educației a propus completarea acestui articol cu o condiție care ar genera progresul fiecărei universități: definirea unor rezultate științifice minime obținute după momentul abilitării și înainte de înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de profesor.

15. Ministrul Educației a solicitat universităților o implicare majoră, mult mai mare decât până acum, în depistarea erorilor produse în fiecare universitate din perspectiva propunerilor de acordare a titlului de doctor. În sprijinul acestei solicitări, ministrul a evidențiat o realitate incontestabilă: toate problemele privind existența acestui fenomen foarte grav – plagiatul – sunt rezultatul greșelilor produse în trecut, ÎN universități.

16. Ministrul Educației a solicitat CNATDCU, în calitate de organism consultativ al ministerului, să formuleze un proiect de Strategie Integrată de Prevenire și Combatere a Plagiatului pe care Ministerul Educației să îl susțină la nivel de Hotărâre de Guvern. Pe baza unei “radiografii” a fenomenului, la nivelul fiecărei universități, se pot proiecta mai eficient mecanisme de prevenție și combatere a fenomenului de plagiatul.

17. Ministrul Educației a subliniat inițiativa pe baza căreia proiectul RUNIDAS (Registru Național Unic Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii) a fost inclus ca obiectiv al programului de guvernare, asumat de către Ministerul Educației. RUNIDAS va trebui să asigure interconectarea și completarea bazelor de date din sistemul de învățământ preuniversitar – Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), REI și, respectiv, din sistemul de învățământ superior – Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR) și ANS, în vederea urmăririi parcursului educațional al absolvenților, astfel încât să se poată preveni fraudele în domeniul diplomelor/actelor de studii. RUNIDAS ar putea cuprinde toate tezele de licență, disertație și doctorat, dar și diplomele de bacalaureat, licență, master și doctor, eliberate de către unitățile și instituțiile de învățământ din România, putând fi interogat în condițiile respectării prevederilor GDPR și a legislației privind drepturile de autor. Pentru o susținere eficientă a e-guvernanței, RUNIDAS va putea fi conectat cu Registrul de Evidență al Salariaților din România (REVISAL), precum și cu Baza de date a Evidenței Populației. Este important să avem în aceeași bază de date diplomele de licență, de masterat și de doctorat, precum și diplomele de bacalaureat. Finanțarea RUNIDAS se dorește a se asigura prin PNRR.

18. Ministrul Educației a solicitat și a mulțumit universităților pentru susținerea învățământului preuniversitar, din perspectiva responsabilității sociale a universităților, prin delegarea de cadre didactice universitare cu experiență în managementul instituțional și/sau educațional în cadrul comisiilor de interviu, la nivelul concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct. Un management performant în școli generează implicații directe asupra calității candidaților la admiterea în învățământul superior.

19. Ministrul Educației și-a manifestat interesul pentru propunerile pe care Consiliul General CNATDCU le va formula într-o “noua rundă de analiză” până la data de 6 iulie a.c., cu privire la proiectele de modificare a cadrului de funcționare. Sunt așteptate propuneri punctuale, constructive, de reformulare a fiecărui articol. În același timp, așteaptă formularea de propuneri pe marginea acelorași proiecte din partea universităților – prin CNR – exprimându-și speranța că solicitările CNATDCU și CNR vor fi corelate în interesul calității, eticii și integrității academice.

20. Ministerul Educației a solicitat CNR formularea unui punct de vedere argumentat asupra proiectului de lege pentru consolidarea transparenței în universitățile românești.

21. CNR și Ministerul Educației susțin într-o manieră imperativă procesul de evaluare, cu participarea unor experți internaționali, a fiecărui domeniu de doctorat, din structura tuturor universităților românești și a Academiei Române, până la finele acestui an.”

Citește și:
Daniel David, președintele interimar al Consiliului Rectorilor: CNR nu a avut și nu a preluat amnistierea plagiatorilor în agenda proprie. Este drept că unii invitați au menționat că în discuțiile publice există unii care susțin un moment T0 asupra plagiatelor
Amnistierea plagiatorilor a fost ridicată ca temă de discuție la reuniunea Consiliului Rectorilor, acuză studenții. ANOSR se declară indignată de propunerea unui așa-zis „moment T0” pentru plagiate
Surse: Decizia privind noul regulament al CNATDCU va fi luată pe 6 iulie, când se reunește conducerea forului care analizează plagiatele din doctorate
Surse: Studenții vor începe în toamnă cursurile față în față, decizie luată în ședința de la Cluj a Consiliului Rectorilor
Daniel David, președintele Consiliului Rectorilor: Îmi pare rău că SNSPA nu dorește să participe la ședința CNR. A spune că forul susține partidul aflat la guvernare e o mare greșeală
SNSPA boicotează ședința Consiliului Național al Rectorilor de la Cluj-Napoca: Lipsa de transparență și interferențele politice sunt probleme departe de a fi rezolvate / CNR, acuzat că lucrează în favoarea partidelor de guvernământ
Regulamentul CNATDCU, misiunile Curții de Conturi în universități și evoluția masteratului didactic intră pe agenda ședinței Consiliului Național al Rectorilor, găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în acest weekend
Membrii CNATDCU care au fost condamnați în instanță vor putea fi revocați, prevede noul regulament. Sorin Cîmpeanu, despre modificările aduse regulilor de funcționare a forului: Întotdeauna în instanță deciziile Consiliului au avut de suferit pe aspecte procedurale și nu de conținut științific
EXCLUSIV Softurile antiplagiat nu înlocuiesc comisiile de experți în analizarea plagiatelor. Vor fi acceptate sesizări de plagiat și pe teze de doctorat evaluate in integrum. CNATDCU poate propune modificarea calificativului acordat de către comisia de doctorat – Noile reguli de analizare a plagiatelor
BREAKING Acord asupra regulilor de analiză a plagiatelor, după o întâlnire la Ministerul Educației. Mircea Dumitru: Vor fi acceptate sesizări de plagiat pe teze de doctorat deja evaluate, cu condiția ca tezele să nu fi fost evaluate in integrum. CNATDCU își poate continua activitatea în forma în care este acum
Pressone.ro: Modificări pregătite pentru analiza plagiatelor ar putea da un rol decisiv softurilor și ar elimina sesizările multiple. Ioan Aurel Pop, șeful CNATDCU, admite că “e posibil” ca problemele să fie cauzate “de nume, de personalități” și invocă o posibilă demisie
EXCLUSIV Retragerea titlului de doctor al procurorului Codruț Olaru, stopată de Direcția juridică a Ministerului Educației care a decis să nu avizeze hotărârea CNATDCU de plagiat, a „restituit-o” și a cerut suspendarea evaluării tezei de doctor până la finalizarea dosarului intentat chiar de Olaru
“Ministerul Educației nu este instanță judecătorească. Trăim într-un stat de drept” – Mircea Dumitru, vicepreședinte CNATDCU, după ce retragerea titlului de doctor al procurorului Olaru a fost stopată de Direcția juridică
Daniel David este noul președinte al Consiliului Rectorilor, mandat preluat pentru 6 luni la propunerea lui Sorin Cîmpeanu, după ce acesta s-a suspendat din funcție


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Proiectul CaringUniversities pentru sănătatea mintală a studenților, al Organizației Mondiale a Sănătății și al Universității Harvard, va fi implementat în România de o rețea universitară coordonată de Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), împreună cu colaboratorii săi din țară, reuniți în rețeaua națională WellbeingAcademy, va implementa în România proiectul international CaringUniversities al Organizației Mondiale a Sănătății și al…
Vezi articolul

Parteneriat strategic între Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: programe educaționale comune, aplicații comune pentru granturi mari, consultări în zonele de “suprapunere”

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) au încheiat un parteneriat strategic la nivel academic, potrivit unui anunț al celor două instituții de învățământ superior.…
Vezi articolul

EXCLUSIV Ce laude și aprecieri îi adresau profesorii din comisia de doctorat lui Lucian Bode și lucrării sale în 2018: „O cercetare științifică veritabilă”, „doctorandul demonstrează aptitudini analitice avansate”

Trei rapoarte de la cei trei profesori referenți pentru teza de doctorat a lui Lucian Bode, susținută în 2018 la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, descriu cât de bună este…
Vezi articolul

Universitatea Politehnica din Timișoara intră pe piața consultanței energetice / „Sunt societăți comerciale autorizate ca manageri energetici pentru localități. Noi credem că avem mult mai multe competențe ca universitate tehnică”

Universitatea Politehnica din Timișoara poate oferi consultanță energetică, având susținerea Ministerului Energiei, informează Agenția de presă Rador. Deși făcea Universitatea Politehnica făcea acest lucru și până acum, instituția de învățământ…
Vezi articolul

Ministrul Sorin Cîmpeanu a fost ales pentru a doua oară președinte al Agenției Universitare a Francofoniei. Le-a spus delegațiilor prezente la adunarea generală AUF că proiectul „România Educată” poate fi preluat și de alte țări francofone

Ministrul Sorin Cîmpeanu a fost ales președinte al organizației academice internaționale Agenția Universitară a Francofoniei, potrivit unui comunicat de presă dat de Ministerul Educației. Cîmpeanu este, astfel, la al doilea…
Vezi articolul