Contestație pentru gradația de merit 2023 – model de cerere. Profesorii depun cererea în perioada 19-21 iunie

2.357 de vizualizări
În perioada 19-21 iunie, profesorii care și-au depus dosarul pentru acordarea gradației de merit 2023 și sunt nemulțumiți de punctajul obținut pot depune o cerere de contestație. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat un model de cerere. Descarcă mai jos documentul.

Art. 10 – „(1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei – pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se pot transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei pentru Palatul Naţional al Copiilor”, prevede metodologia.

Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care vor să ia gradația de merit, pentru o perioadă de 5 ani, au depus dosarele la secretariatele școlilor în perioada 12-22 mai, conform calendarului.

Potrivit metodologieigradaţia de merit se acordă prin concurs și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii.

Cum se calculează numărul maxim de gradații de merit

Art. 2 – „(1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere și îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2023, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2023, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2023, conform metodologiei.

Criteriile pe care trebuie să îndeplinească profesorii și directorii:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional;

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională;

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Edupedu.ro a scris că, în acest an, inspectoratele școlare județene pot decide să primească dosarele candidaților în format letric sau scanate, online, pe o platformă pe care să o pună la dispoziție.

Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit 2023 – sesiunea 2023

6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuitePerioada: 19-21 iunie 2023

7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Termen: 22 iunie – 4 iulie 2023

8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. Termen: până la 7 iulie 2023

9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. Termen: până la 9 august 2023

Citește și:
Gradația de merit 2023. Calendarul și criteriile pentru acordarea acesteia, aprobate prin ordin de ministru. Descarcă fișele de evaluare

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 150 de profesori și mai mulți părinți semnează scrisori de susținere pentru directoarea Colegiului de Muzică „George Enescu” din București, demisă de Inspectoratul școlar după ce a înființat o clasă de a V-a, inițial fără aprobare / ISMB a antedatat o decizie în acest caz – surse

Două scrisori de susținere pentru fosta directoare a Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București, demisă pe 25 septembrie de Inspectoratul școlar (ISMB) pe motiv că a înființat o…
Vezi articolul

Szekely, întrebat dacă el crede că părinții se opun testării elevilor: „Oh, da. Am primit nenumărate mesaje de la părinți. Inclusiv eu personal am fost acuzat că forțăm copiii să intre în programe de testare biologică ale unor oculte mondiale…”

Consilierul lui Sorin Cîmpeanu, Radu Szekely, a spus că a primit numeroase apeluri și mesaje de la părinți care se opun testării elevilor, în condițiile în care, începând de săptămâna…
Vezi articolul