Predarea online în universități, „legalizată” din toamnă printr-un proiect de ordonanță de urgență

6.162 de vizualizări
Foto: 185203861 © Vadym Pastukh | Dreamstime.com
Predarea online în universități va fi „legalizată” din toamnă, de la debutul anului universitar 2022-2023, prevede un proiect de ordonanță de urgență publicat în consultare de Ministerul Educației.

Concret, Legea Educației va fi modificată prin acest proiect de OUG și va prevedea că „unele activități din cadrul formei de învățământ cu frecvență se pot desfășura prin intermediul resurselor electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, prevăzute în standardele de calitate elaborate și aprobate de ARACIS”.

ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – va face standardele de calitate pentru predarea online într-un termen de 90 de zile. Potrivit acestui proiect, standardele pentru predare online vor putea intra în vigoare la începutul anului universitar următor.

„Standardele de calitate prevăzute la alin. (3) se elaborează, de către ARACIS, în termen de maximum 90 de zile, de la intrarea în vigoare a prezentei OUG. Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituțiile de învățământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în condițiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității desfășurate în condițiile art. 31, respectiv, după caz, art. 33 alin. (3) din OUG 75/20015, cu modificările și completările ulterioare”, prevede unul dintre articolele modificate.

Reamintim că ministrul Educației a declarat în septembrie 2021 că odată cu terminarea stării de alertă, orice posibilitate de predare în online va înceta până când aceste forme de predare nu vor fi evaluate, mai apoi autorizate și mai apoi acreditate.

Decizia de revenire cu prezență fizică la cursuri, anunțată la începutul lunii martie 2022, a atras nemulțumirea majorității studenților.

Ministerul Educației emisese atunci o notă potrivit căreia, începând de miercuri, 9 martie, universitățile urmau să revină la predarea cu prezență fizică, iar dacă acest lucru nu era posibil imediat, ele puteau decide, în baza autonomiei universitare, o perioadă de tranziție. Ministrul a menționat, în cazul optării pentru o astfel de tranziție, “obligativitatea recuperării activităților didactice” – detalii aici

Ministrul a optat pentru această alternativă după riposte ale studenților, ale unor universități (exemplu) și ale unor politicieni. Marți, după nota ministerului privind perioada de tranziție, alianța organizațiilor studențești ANOSR a acuzat “incoerența inexplicabilă” a Ministerului, legată și de precizarea că există “obligația de recuperare a activităților” în universitățile care continuă cursurile online – detalii.

Ministrul Sorin Cîmpeanu afirmase, referindu-se la necesitatea revenirii la predarea față în față, că “școlarizarea fără certificarea calității de către ARACIS poate conduce la nerecunoașterea diplomelor românești”.

Întrebat despre predarea online, președintele ARACIS a spus că nu are ”capacitatea profesională a unui jurist” pentru a lămuri ceea ce impune legea în această situație, iar întrebat despre ce presupune recuperarea activităților, el a arătat că “ARACIS nu are responsabilitate vizavi de o perioadă intermediară”. 

Ministrul a anunțat că “va trebui să modificăm legea Educației în așa fel încât să vedem și o formă de învățământ hibrid prin care să valorificăm aceste progrese, din perspectivă digitală. Și asta vrem să facem la nivelul unei noi legi a Educației”.

Cum fundamenteaza ministerul decizia:

Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că finanțarea de la bugetul de stat se realizeză în mod exclusiv pentru forma de învățământ cu frecvență, pentru instituțiile de învățământ superior care au fost acreditate să funcționeze cu această formă:

 • art.150 alin. (5) ,,Studiile universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă pentru studiile universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de granturi de studii finanţate de la buget, pentru universităţile de stat.
 • art.155 alin. (4): ,,Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă pentru studiile universitare de master la forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de granturi de studii finanţate de la buget, pentru universităţile de stat.”
 • art. 222 alin.(1) : ,,învăţământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu taxă, în condiţiile legii.”
 • art. 223 alin.(4) prevede faptul că Ministerul Educaţiei asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare.

Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare definește forma de învățământ cu frecvență în cuprinsul la art. 139, ca fiind caracterizată prin întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare. De asemenea, acreditarea instituției de învățământ superior realizată în urma evaluarii calității programelor de studii are în vedere conform prevederilor legale doar formele de învățământ consacrate în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În actul normativ anterior menționat nu este reglementată forma de învățământ online sincron. De asemenea, forma de învățământ se menționează pe actele de studii. Art.152 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 prevede faptul că ,, pe diploma de licenţă, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de urbanist se menţionează (…) inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut.”

O reglementare similară este și la art.157 din Legea nr.1/2011 conform căruia ,,diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master (…) cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma
de învăţământ.”

În contextul instituirii stării de alertă, pentru derularea procesului educațional în condiții de
siguranță, a fost posibilă la învățarea online, în baza Legii nr. 55/2020. Dreptul la învățătură s-a putut realiza în alte condiții decât cele statuate în condiții de normalitate prin legea organică, Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 55/2020 reglementează posibilitatea utilizării unor metode didactice alternative de
predare-învățare-evaluare, în format online, și posibilitatea universităților de a suspenda activitatea cu prezență fizică, această măsură fiind în sfera restrângerii exercițiului unor drepturi pe perioada stării de alertă, la nivel de lege.

Ordonanța de Urgență nr. 141/2020 stabilește în concret, măsurile de realizare a dispozițiilor din Legea nr. 55/2020, respectiv faptul că, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, activităţile didactice şi de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului în anul universitar 2021 – 2022, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă sunt recunoscute. De asemenea, instituțiile de învățământ superior care au în structura lor programe de studii universitare de licență în domeniul artele spectacolului au constatat necesitatea extinderii duratei programului de studii de la 3 la 4 ani.

Completarea art. 139 cu trei noi alineate, alin.(2), (3) și (4), astfel încât activitățile de evaluare, în cazul formei de organizare cu frecvență a programelor de studii universitare de licență și masterat, să se realizează în condițiile întâlnirii nemijlocite în spațiul universitar. ARACIS va elabora standarde de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, diferențiat pentru formele de organizare prevăzute la alin. (1), și în raport de domeniile și ciclurile de studii prevăzute la art. 137 alin. (4) din Legea 1/2011. Standardele de calitate prevăzute la alin. (3) vor fi elaborate de către ARACIS în termen de maximum 90 de zile, de la intrarea în vigoare a prezentei OUG. Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituțiile de învățământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în condițiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității desfășurate în condițiile art. 31, respectiv, după caz, art. 33 alin. (3) din OUG 75/20015, cu modificările și completările ulterioare. ”

Nota de fundamentare:

Foto: 185203861 © Vadym Pastukh | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


7 comments
 1. Stiati ca exista o lege a “efortului minim” (sau a “comoditatii maxime”) careia i se supun tot mai multi semeni – chiar fara sa-si dea seama si fara sa constientizeze cauzele, factorii determinanti si efectele ???? Puteti verifica pe web!…Stiati ca exista cercuri vicioase (tot mai numeroase, din pacate, la noi) – generatoare de regres si cercuri/ cicluri virtuoase (ignorate cu suficienta de inca prea multi) – generatoare de progres…Si acestea sunt descrise pe web dar in Romania… “stim noi mai bine ce ne trebuie”….
  Si totusi legea amintita si cercurile vicioase functioneaza din plin in scolile si universitatile noastre fara ca cei care simuleaza de 17 ani la noi asigurarea calitatii educatiei, consumand degeaba importante resurse si dezvoltand o inutila dar monstruoasa birocratie in numele unei “calitati” definite din birourile ministeriale prin numeroase “standarde” (de fapt cerinte) de indeplinit (prin hartii care “suporta orice”) de catre scoli si universitati in scopul obtinerii finantarii bugetare.
  Datorita acestei legi a comoditatii maxime multi neofiti si-au dat seama in timpul pandemiei ca este mult mai comod sa lucrezi si comunici de acasa, in halat si papuci, prin desktop/ laptop/ tableta/ smartphone in loc sa te deplasezi zilnic la si de la locul de munca, sa ramai acolo timp de multe ore (indiferent ce faci, inclusiv sedinte si dispute), sa faci fata tuturor evenimentelor si eventualelor capcane/ obstacole posibile pe parcursul prezentei fizice (offline) alaturi de elevi/ studenti/ colegi, etc…
  Dl.ministru Cimpeanu – specialist in imbunatatiri funciare – a afirmat deja public ca invatamantul online ar fi fost pretutindeni in lume CATASTROFAL! Nu a fost contrazis (inca) de numerosii nostri experti in tehnologia informatiei si comunicatii electronice care cunosc numeroase cauze (obiective si subiective) ale multiplelor probleme aparute si (partial sau deloc) rezolvate la noi in anii de educatie online pe parcursul pandemiei… De exemplu, cauzele congestiei retelelor de comunicatii electronice (datorita carora apar – uneori frecvent – discontinuitati mai scurte sau mai lungi ale conectivitatii dispozitivelor din scoli) nu au fost identificate si solutionate de operatori si ANCOM care prefera sa abordeze doar acoperirea si vitezele de dowload/ upload…Un alt exemplu: invatamantul online permite si chiar faciliteaza fraudarea evaluarilor online de catre elevi/ studenti, daca nu se stabilesc anticipat si legal de catre evaluatori anumite masuri preventive adecvate (in conditiile in care la noi se vand liber diverse gadget-uri utilizabile in acest scop iar jammerele potential utile sunt interzise oficial de ANCOM, desi sunt oferite in comert)… Ar mai fi si alte obstacole redutabile ale invatamantului online ce nu au fost mentionate public, dar solutia avansata de dl. ministru privind stabilirea de catre ARACIS a altor noi cerinte/”standarde” specifice “invatamantului online” (prin ce se deosebeste acesta de “invatamantul la distanta” existent legal la noi de peste un deceniu???) pentru ca universitatile sa intre in legalitate fata de cerintele stabilite de reglementarile CCR, mi se pare la fel de ineficienta ca simularea asigurarii calitatii educatiei la noi timp de 17 ani !!!!

 2. Urmează să se pună o cruce mare peste întreg învățământul universitar romanesc .Amin! p.s. cum stai sa ajungi profesor universitar și să ți dorești să stai acasă Intr un fotoliu în fața unui laptop in lac sa fi Intr un amfiteatru plin de studenți ?!?. Cum dai tu rolul de profesor pe cel de jucător de Tetris in pijamale ,?!?. Puturos , a mai ajuns romanul

 3. Numai lenesii, puturosii si neaveniti doresc invatamantul on-line, atat printre cadre didactice, cat si printre studenti.

 4. Profesorii universitari fac presiuni pentru decizia asta,ei colaboreaza cu contract de munca la diferite universitati ,in localitati diferite ,implicare putina,calitate slaba a activitatii didactice,dar in schimb primesc salarii de mii euro lunar.Cu aceasta decizie,sunt incurajati sa stea comod in fotoliu acasa ,activitate didactica zero ,dar sa primeasca in continuare salarii lunar de mii de euro.Oricum invatamantul superior a distrus tot in tara,li s a permis si au oferit ,,diplome tuturor” indiferent de nivelul de pregatire.Securistii vor prosti,iar corb la corb nu si scoate ochii.

 5. Probabil toata lumea are impresia ca universitatile adopta ineficienta sistemului de predare online. Notele la purtare de 10 care nu pot fi scazute cu toate consiliile si refratele si reclamatiile profesorilor ce rost mai au? Aberatia profesorilor sanctionati si a elevilor cu 10 la purtare continua.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorul Marian Popescu: Am decis să nu mai susțin cursuri la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, în semn de protest față de angajarea fostului șef de resurse umane al SRI. Senatul a votat, fără rușine, o impostură academică. La vedere

Senatul Universității din București “a votat, fără rușine, o impostură academică. La vedere“, scrie profesorul universitar Marian Popescu pe pagina sa de Facebook, unde anunță că „în semn de protest…
Vezi articolul