VIDEO BAC 2019 Subiectele de la examenul la Fizică – Profesoara Mihaela Chiriță discută cu elevii cerințele de la examenul de astăzi la fizică

4.182 de vizualizări
Mihaela Chirita / Foto: Edupedu.ro
Elevii au ieșit de la proba la alegere a profilului și specializării, ultimul examen din cadrul Bacalaureatului. Vezi mai jos ce subiecte au avut de rezolvat absolvenții de liceu la examenul la Fizică. Profesoara Mihaela Chiriță discută subiectele de la Fizică și modul de rezolvare a acestora, împreună cu elevi care au susținut examenul astăzi.
  • Edupedu.ro va publica baremele și subiectele integrale, în jurul orei 15:00.

 

 

 

Subiectele de la Fizică – Termodinamică, relatate de către elevi:

La subiectele grilă, la exercițiul 1 se cerea dependența densității în funcție de presiune la transformarea adiabată. La exercițiul 2, unitatea de măsură a capacității calorice. La exercițiul 3, un grafic în coordonatele P și T, în care se cerea identificarea stărilor cu volum constant. La exercițiul 4, formula lucrului mecanic într-o izotermă. La exercițiul 5, căldura cedată când se știe randamentul și lucrul mecanic.

La subiectul al II-lea de la termodinamică, se dădea un cilindru cu piston în echilibru mecanic. Se știa relația dintre volumele compartimentelor, aflate la temperatura T. Se știau natura gazelor și masele molare. La a) se cerea raportul dintre numerele de moli de fiecare gaz. La b), raportul dintre densitățile gazelor. La c) se încălzea primul compartiment cu un T, al doilea se răcea cu un alt T, se schimba raportul volumelor, dat ulterior, și se cerea diferența de temperatură generată prin încălzire.

La punctul d) se cerea masa molară a amestecului, dacă se scoate pistonul.

La Subiectul al III-lea: un ciclu cu o izocoră, o izobară și o politropă p=aV. Se știau presiunea, volumul incintei și se dădeau legăturile dintre presiune și volum în stările ciclului. Se cerea la a) variația energiei interne în transformarea 1-2, la b) căldura în transformarea 2-3, la c) lucrul mecanic pe transformarea 3-1 și la d) randamentul unui ciclu Carnot care ar funcționa între temperaturile extreme de pe parcursul ciclului.

Subiectele de la Fizică – Electricitate:

Subiectul I:

1. Care este tensiunea la bornele unui generator, când se conectează un fir de rezistență nulă.

2. Unitatea de măsură a mărimii reprezentate prin relația I²R

3. Care este rezistența interioară a unui generator pe baza unui grafic de dependență între intensitate și tensiune

4. Care este formula corectă a intensității

5. Care este rezistența internă a unui generator cunoscându-se puterea maximă a generatorului și tensiunea electromotoare.

Subiectul al II-lea:

Se dădea un circuit cu schema (este în fotografie). Se cunoșteau valorile rezistoarelor, ampermetrul era real (avea rezistență), se cunoșteau parametrii generatorului 1 și sensul curentului prin circuit și intensitatea pe ramura cu R2. Se cerea: a) tensiunea pe rezistorul R2, b) rezistența echivalentă, c) intensitatea prin ramura principală și d) tensiunea electromotoare a generatorului 2.

Subiectul al III-lea:

Se dădeau 2 rezistoare cu putere și tensiune nominală cunoscută.

La a) se cere energia pe rezistorul 2 într-un minut, la b) se dau lungimea și rezistivitatea firului rezistorului 1, se cere secțiunea transversală a acestuia, la c) se conectează rezistorii în paralel la o tensiune U, care este intensitatea prin ramura principală și la d) se conectează rezistorii în serie la o tensiune nouă U’, se cere schema circuitului cu un rezistor adițional conectat în așa manieră încât ambele rezistențe să funcționeze la parametri nominali și valoarea rezistenței respective.

Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019

1 iulie 2019                   Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris
2 iulie 2019                   Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris
3 iulie 2019                   Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

  • Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
  • Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

4 iulie 2019                Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

  • Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională
  • Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

8 iulie 2019           Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:0)
9-12 iulie 2019     Rezolvarea contestațiilor
13 iulie 2019         Afișarea rezultatelor finale

Cum se corectează lucrările elevilor la BAC

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori. În cazul în care notele acordate de aceștia au o diferență de cel mult un punct, atunci se calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

În cazul în care diferența dintre cele două note acordate de profesori este mai mare de 1 punct, atunci:
– preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;
– preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

La contestații, se respectă procedura de mai sus. În cazul în care, la final, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota inițială luată de elev la BAC şi nota obținută la contestaţii, atunci “lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori”, prevede ordinul citat. Nota finală este calculată la fel ca mai sus.

Citește și:

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

UPDATE Nicolae Istudor, rector ASE: Nu cred că există universitate să fi acordat până acum burse. Principala dificultate – analiza dosarelor sociale, proces care urmează să se încheie la noi pe 22 noiembrie / Sunt așteptați încă banii de la Minister

“Nu cred că există universitate să fi acordat până acum burse”, a spus luni, pentru Edupedu.ro, rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor, după ce Edupedu.ro a semnalat…
Vezi articolul

Pericolul adoptării a trei legi ale educației, în viziunea Asociațiilor de Elevi care condamnă faptul că nu au fost consultate de guvern și sindicate

“Atragem atenția asupra pericolului adoptării a trei legi ale educației, fiecare reglementând individual învățământul preuniversitar, cel superior, precum și statutul cadrelor didactice. În primul rând, fragmentarea învățământului superior de cel…
Vezi articolul

Valeriu Gheorghiță: Luăm în calcul decizia de a permite administrarea dozei a III-a pentru toată populația, din octombrie. Tulpina Delta se transmite la fel de repede precum pojarul sau vărsatul de vânt

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorgiță, a declarat, după creșterea bruscă a numărului de cazuri noi, că în acest moment “nu se întrevede o posibilitate de stagnare a creșterii numărului de cazuri”, potrivit…
Vezi articolul