Al doilea apel PNRAS pentru școlile care vor să combată abandonul școlar a fost lansat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru câte 300.000 de euro se fac până pe 7 iunie 2023

2.857 de vizualizări
Foto: © Vadreams | Dreamstime.com
A doua rundă prin care se acordă granturi școlilor care vor să combată abandonul școlar a fost lansată de Ministerul Educației – Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS) 2023. Înscrierile se fac până pe 7 iunie pentru, în total, 265 de milioane de euro. Unui proiect al unei școli i se pot aloca maximum 300.000 de euro, indiferent de numărul de elevi și ținând cont de mai mulți indicatori de vulnerabilitate. Ghidul solicitantului și documentele pentru școli – variantele finale se pot descărca de la finalul articolului.
 • Citește mai jos și despre etapele primei runde PNRAS și articolele despre procedurile prin care peste 1.400 școli au primit bani pentru proiecte cu derulare din septembrie 2022.

„Prin intermediul acestui apel, unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține granturi pentru:

 • prevenirea și reducerea abandonului școlar la nivel gimnazial
 • îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluarea națională de clasa a VIII-a
 • îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior”, transmite Ministerul Educației.

Edupedu.ro a scris în martie 2023 că unitățile de învățământ ar putea să primească granturi de până la 300.000 de euro, pentru reducerea abandonului școlar, potrivit Ghidului Solicitantului – Schema de Granturi (runda II), document pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației. De menționat este că școlile selectate în prima rundă puteau beneficia de un grant de cel mult 200.000 euro, conform Ministerului Educației.

Alocarea financiară maximă pentru Schemei de Granturi PNRAS runda a II-a este de 265 de milioane de euro fără TVA. Acest lucru înseamnă că 883 de școli ar beneficia de un grant de 300.000 de euro. Amintim că 3.235 de unități de învățământ au fost identificate ca eligibile pentru Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Dintre acestea, în prima rundă au fost selectate 1.409, ceea ce înseamnă că rămân peste 1.826 de școli care ar putea primi bani de până la 300.000 de euro, în runda 2.

 • În luna aprilie 2022, 1.409 de școli au fost selectate de Ministerul Educației în prima rundă de finanțare pentru granturile din programul de reducere a abandonului școlar. Inițial, lista școlilor selectate să participe la prima rundă conținea 1.415 școli, dar 6 dintre ele au renunțat să încheie contractele respective. Suma totală contractată a fost de 962,032,795.32 lei (fără TVA), potrivit Ministerului.
Ce școli ar putea să beneficieze de granturi

Apelul se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat, de masă sau special, cu personalitate juridică, care au o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial. Cei 5 indicatori de vulnerabilitate sunt:

 • „procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ;
 • rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar;
 • raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial;
 • rata de participare a absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului gimnazial;
 • procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare.”
Foto: Captură Ghidul solicitantului

„Beneficiarii granturilor – unități de învățământ preuniversitar de stat identificate ca fiind eligibile pentru runda de finanțare respectivă – vor implementa proiectele aprobate și finanțate prin Schema de granturi PNRAS în urma aprobării cererilor de finanțare depuse. În cadrul celor două runde de finanțare vor fi finanțate minim 2.500 de unități de învățământ cu personalitate juridică ce urmează a primi granturi. Unitățile de învățământ care au primit finanțare în runda I PNRAS nu sunt eligibile pentru prezentul apel. De asemenea, unitățile de învățământ care au, în anul școlar 2022-2023, sub 40 de elevi nu sunt eligibile pentru prezentul apel, întrucât vor beneficia de o finanțare separată, printr-un apel ce se va lansa distinct, gestionat de către Ministerul Educației”, scrie în ghidul solicitantului.

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie:

 • să se încadreze în obiectivele specifice ale SG PNRAS Runda a II-a;
 • să realizeze activitățile obligatorii prevăzute în acest ghid;
 • să respecte durata maximă de implementare;
 • să prevadă o valoare minimă stabilită în funcție de încadrarea în zonă cu marginalizare medie (rural), zonă dezavantajată (urban), zonă cu marginalizare severă și peste medie (rural) sau zonă marginalizată (urban) și de numărul minim de elevi înmatriculați în unitatea de învățământ, cu mențiunea că în cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile unități de învățământ preuniversitar cu peste 40 de elevi. Cost disponibil/elev este prezentat în Tabelul 1 Capitolul 1.7 pe baza căruia se va calcula valoarea minimă a grantului.
 • să nu depășească valoarea maximă de 300.000 de euro pentru un proiect, indiferent de numărul de elevi.
 • valoarea maximă a cheltuielilor cu bunuri și servicii să reprezinte maximum 40% din valoarea totală a grantului;
 • valoarea maximă a cheltuielilor salariale să reprezinte maximum 25% din valoarea totală a grantului;
 • valoarea maximă a cheltuielilor pentru formare să reprezinte maximum 10% din valoarea totală a grantului;
 • valoarea maximă a cheltuielilor pentru mobilier și mici lucrări de amenajare să reprezinte maximum 10% din valoarea totală a grantului;
 • valoarea activităților de digitalizare să reprezinte minimum 20% – maximum 25% din valoarea totală a grantului;
 • valoarea maximă a cheltuielilor cu subvenții, ajutoare, premii să reprezinte maximum 10% din valoarea totală a grantului.

„În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro, cu respectarea termenului-limită de 07.06.2023 (ora 17:00)”, transmite Ministerul Educației.

Școlile vor consulta Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate sau Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate pentru a verifica dacă se află în zonă cu marginalizare la medie (rural), zonă dezavantajată (urban), zonă cu marginalizare severă și peste medie (rural) sau zonă marginalizată (urban), situație în care unitatea de învățământ poate beneficia de o valoare mai mare a grantului.

Dacă unitatea de învățământ se află într-o localitate care nu se regăsește în Atlasele menționate, ca urmare a schimbărilor demografice din ultimii ani, acesta poate argumenta încadrarea în zonă defavorizată, urmărind cel puțin una dintre următoarele situații:

Foto: captură – document
Durata proiectelor, maximum un an și jumătate

„Proiectele finanțate în runda a II-a a Schemei de granturi PNRAS vor începe la data intrării în vigoare a contractului de finanțare și se vor derula pe o perioadă de minimum 24 de luni (maximum 36 de luni), dar fără a depăși 30 iunie 2026.”

Activități eligibile

Printre activitățile obligatorii se numără cele de identificarea și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar – MATE: aplicarea chestionarului SASAT, de evaluare a succesului școlar, în rândul elevilor de gimnaziu; aplicarea Fișei de observare și a Fișei de evaluare MATE de către diriginți/persoană în risc pentru identificarea elevilor în risc de abandon; completarea și validarea Observatorului Școlii; introducerea datelor în SIIIR, actualizarea periodică a datelor în SIIIR.

Cheltuielile eligibile

În ghid este menționat că echipa care se ocupă de managementul de proiect nu este remunerată: „Cheltuielile cu salariile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile în cadrul acestei scheme, conform Planului Național de Redresare și Reziliență.”

Categoriile de cheltuieli sunt următoarele: cheltuieli pentru servicii și bunuri; cheltuieli privind serviciile de formare și alte cheltuieli de natură salarială (max. 35% din valoarea totală a grantului); cheltuieli pentru mobilier și nici modificări de amenajare (max. 10% din valoarea totală a grantului), cheltuieli de digitalizare (min. 20% – max. 25% din valoarea totală a grantului);

Despre cererea de finanțare

Cererea de finanțare cuprinde informații privind nevoile, obiectivele, măsurile propuse respectiv timpul, resursele umane, materiale, financiare și informaționale necesare pentru îndeplinirea celor dintâi. 

Cererea de finanțare este compusă din:

 • Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează, se semnează și se încarcă în aplicația electronică.
 • Anexele la cererea de finanțare – set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică.
Pașii pentru accesarea unui grant
 1. Pregătirea propunerii de proiect
  • identificarea nevoilor unității de învățământ în vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar;
  • identificarea grupului țintă;
  • formularea soluțiilor de prevenire și reducere a abandonului școlar;
  • planificarea și bugetarea activităților respectând cerințele și criteriile de eligibilitate specifice SG PNRAS.
 2. Elaborarea cererii de finanțare
  • estimarea valorii maximale ce poate fi accesată, conform criteriilor stipulate în cadrul SG PNRAS;
  • contactarea ME la adresa consultare.pnrr@edu.gov.ro pentru clarificarea eventualelor nelămuriri privind completarea cererii de finanțare;
  • completarea Cererii de finanțare (Anexa 1), conform prezentului Ghid;
  • elaborarea graficului de activități (Anexa 2) și bugetului (Anexa 3);
  • verificarea corectitudinii și adecvării informațiilor completate în Cererea de finanțare.
 3. Depunerea cererii de finanțare
  • Cererea de finanțare și toate anexele solicitate sunt încărcate pe platforma web dedicată: www.uefiscdidirect.ro;
  • Cererea de finanțare și anexele vor fi semnate de către reprezentatul legal al unității de învățământ, utilizând semnătura electronică (fie semnătură electronică cu certificat digital, fie semnătură olografă electronică).

Ministerul Educației se ocupă de evaluarea cererilor de finanțare și comunică rezultatul evaluării. 

DOCUMENT Ghidul solicitantului – varianta finală poate fi consultat mai jos:

DOCUMENTE Anexele pot fi descărcate mai jos (.docx):

Foto: © Vadreams | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Școlile care vor vrea să depună proiecte pentru reducerea abandonului școlar în runda a II-a vor putea primi bani mai mulți decât cele 1.409 care s-au calificat în PNRAS în prima etapă. Suma maximă crește cu 50% în ghidul publicat în consultare, fără nicio explicație de la Ministerul Educației
Ministerul Educației a redeschis apelul PNRR pentru depunerea cererilor de finanțare pentru școlile din programul de reducere a abandonului școlar, runda 1, la 6 luni de la semnarea contractelor / Surse: 40 de școli ar fi vizate
Diriginții claselor gimnaziale trebuie să parcurgă mai multe etape pentru identificarea copiilor în risc de abandon școlar, potrivit unui ordin oficial. La ce întrebări răspund elevii – documente
septembrie 2022 – Prima lună de școală, ratată, iar a doua lună, incertă pentru Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar. Szekely: Au existat întârzieri în fluxurile financiare / Directori de școli: Dacă știam că treburile stau lejer, nu ne mai complicam atât
 • Prima etapă a proiectului, în ordine cronologică:
17 decembrie 2021 – PROIECT 2.500 de școli vor primi granturi de 200.000 de euro pentru a reduce abandonul școlar măcar în peste 600 dintre ele până în 2026
30 decembrie 2021 – Proiectul de Hotărâre de Guvern prin care 2.500 de școli vor primi granturi de 200.000 de euro pentru a reduce abandonul școlar, aprobat în ședința Executivului de joi. Cîmpeanu: Este vorba de școli cu număr redus de elevi, din mediul rural, acolo unde rata de abandon în 2020 a fost de 26%
31 decembrie 2021 – LISTĂ Școlile cu risc mare de abandon școlar, publicate de Ministerul Educației. 2.500 dintre ele vor primi granturi de până la 200.000 de euro / Cîmpeanu: Elevii din rural vor avea acces prin platforme online la predarea făcută de cei mai buni profesori din România
7 ianuarie 2022 – Școlile pot aplica pentru a primi granturi de până la 200.000 de euro prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțat de PNRR / Care sunt pașii de urmat și cum pot fi folosiți banii
9 ianuarie 2022 – Primul proiect finanțat prin PNRR în Educație – școlile se pot înscrie pentru granturi de câte 200.000 de euro, anunță ministerul: Toate unitățile de învățământ vor completa Declarația de intenție / Elevii vor putea primi bani ca să nu abandoneze școala
11 ianuarie 2022 – În martie, 750 de școli cu risc crescut de abandon vor primi granturi de până la 200.000 euro prin programul ministerului educației, finanțat din PNRR / Cîmpeanu: “Școlile cu cel mai ridicat grad de vulnerabilitate vor semna primele contracte / Nu performanța e problema, ci echitatea în educație”
18 ianuarie 2022 – Școlile se pot înscrie pentru granturi de câte 200.000 de euro până vineri, pentru reducerea abandonului școlar, anunță Ministerul Educației. Webinar explicativ pentru profesori și directori, organizat miercuri de World Vision România și Minister
19 ianuarie 2022 – Peste 3.700 de școli s-au înscris până acum în programul de reducere a abandonului școlar, din care 2.500 vor primi granturi de câte 200.000 de euro, anunță Simona Tănase, director în Ministerul Educației: Probabil până vineri vor fi 4.000
22 februarie 2022 – Granturi pentru combaterea abandonului școlar 2022. Ghidul solicitantului, publicat în dezbatere la aproape două luni de la lansarea programului / Care sunt condițiile de eligibilitate și activitățile decontate
28 februarie 2022 – Chestionar pentru profesori referitor la selecția școlilor în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, lansat de 250 de organizații neguvernamentale
30 martie 2022 – Aproape 1.400 de școli vor primi bani pentru reducerea abandonului școlar, anunță Sorin Cîmpeanu: Finanțarea medie per școală înseamnă 136.000 de euro / Urmează să fie publicată lista finală a unităților de învățământ
1 aprilie 2022 – LISTA Școlile care primesc bani din PNRR pentru reducerea abandonului școlar, anunțate de Ministerul Educației. Acestea au trei ani la dispoziție pentru implementarea proiectelor
4 aprilie 2022 – Peste 160 de școli defavorizate nu s-au regăsit pe lista întocmită de minister pentru finanțare cu granturi până la 200.000 euro/școală, avertizează Human Cathalyst

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Inspectorul școlar general din Botoșani, despre cine l-a susținut să ajungă inspector șef pe județ: Partidul Național Liberal în frunte cu domnul președinte Șoptică / Klaus Iohannis, în 2018, la lansarea România educată: PSD este eminamente politizatorul sistemului educațional – o eroare fundamentală

Politizarea inspectoratelor școlare a atins apogeul în această perioadă, în care șefiile acestor instituții din Educație au fost împărțite integral între PNL, PSD și UDMR, conform algoritmului stabilit în coaliția…
Vezi articolul