DOCUMENT Ministerul Educației atacă în instanță hotărârea prin care CNCD l-a acuzat de discriminare pentru că nu a acordat bursele de clasa a V-a și liceenilor din mediul rural / De un an, acești elevi încă nu au primit bursele 

835 de vizualizări
Foto: © Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com
Ministerul Educației a atacat în instanță decizia Consiliului Național de Combatere a Discriminării, din 16 noiembrie 2022, prin care fusese amendat cu 10.000 de lei pentru că prin ordinul de ministru din septembrie 2022 au fost eliminate bursele de ajutor social pentru elevii care învață într-o unitate școlară aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, iar la rândul lor, elevii de clasa a V-a nu au mai putut primi burse de merit. Ministerul a justificat eliminarea burselor pentru elevii de clasa a V-a, spunând că din acest an școlar nu mai există semestre, ci module, și nu pot fi luate în calcul calificativele din clasa a IV-a pentru acordarea burselor. Consiliul remarcă “pasivitatea unei instituții a statului român de a identifica un alt mod de evaluare a elevilor de clasa a V-a astfel încât să fie respectat principiul nediscriminării în cazul acordării burselor de merit”. De asemenea, CNCD constată că Ministerul nu a justificat în nici un fel eliminarea bursei sociale rurale pentru liceeni.
  • CNCD s-a autosesizat în acest caz anul trecut și a amendat Ministerul cu 10.000 de lei, pe 16 noiembrie 2022.

Ministerul Educației a atacat în instanță decizia Consiliul Național de Combatere a Discriminării, emisă în data de 16 noiembrie 2022, prin care ministerul a fost sancționat cu 10.000 de lei, din cauza ordinului de ministru ce vizează criteriile de acordare a burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a și a burselor sociale pentru liceeni din mediul rural. Prin ordinul 5.379 din 7 septembrie 2022, emis și semnat de Sorin Cîmpeanu, aceste burse au fost eliminate, iar CNCD a stabilit că ordinul este discriminatoriu. Ministerul Educației a fost sub monitorizarea Consiliului timp de 6 luni, potrivit deciziei.

De remarcat, Ministerul are la dispoziție 15 zile termen legal de la comunicare, pentru a ataca decizia CNCD. Aceasta a fost anunțată pe 16 noiembrie 2022, și redactată abia pe 22 februarie 2023. Având în vedere că ministerul a atacat decizia abia în data de 29 iunie 2023, potrivit portalului Curții de Apel București, asta înseamnă că ministerul a primit decizia CNCD abia pe la mijlocul lunii iunie, anul acesta.

În privința burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a, aceștia nu au mai putut să le primească în anul școlar 2022-2023, pentru că ministerul a modificat structura anului școlar, din semestre în module, iar până anul trecut, elevii de clasa a V-a primeau bursă de merit în semestrul doi pe baza notelor din primul semestru. Acum, existând doar module, elevii nu mai pot primi banii.

Ministerul Educației susține că decizia de eliminare a acestor burse nu este discriminatorie iar “în cele mai multe situaţii, noul ordin avantajează toţi elevii care îndeplinesc condiţiile de a beneficia de bursă, deoarece nu mai există rectificarea listei între semestre; mai mult decât atât, anul şcolar nu mai este împărţit pe semestre, deci acordarea bursei de merit la
clasa a V-a din semestrul II nu mai este posibilă.

Ministerul Educației sugerează chiar că dacă ar acorda burse elevilor de clasa a V-a pe baza calificativelor din clasa a IV-a ar fi într-adevăr o măsură disciminatorie.

Redăm explicația Ministerului privind eliminarea burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a:

“În învăţământul primar evaluarea se face prin calificative şi nu prin note, iar cel mai înalt calificativ („foarte bine”) corespunde notelor 8 – 10, pe când bursa de merit se acordă pentru media generală anuală de peste 9.50; astfel, nu există medie generală anuală pe baza căreia elevii de clasa a V-a să beneficieze de burse de merit.

Ministerul susține că susține că, apelând la interpretarea reducerii prin absurd, ar însemna că elevii de clasa a V-a să beneficieze de burse de merit pe baza calificativelor obţinute în clasa a IV-a (noţiunea de medie generală pe module pentru clasa a IV-a nu există), ceea ce ar duce într-adevăr la o discriminare (nelegalitate)”.

Din decizia CNCD:

  • Se constată existenţa unui tratament mai puţin favorabil aplicat elevilor de gimnaziu din clasa a V-a prin exceptarea acestora de la acordarea bursei de merit, precum și existenţa unui tratament mai puţin favorabil aplicat elevilor de liceu din mediul rural, prin exceptarea acestora de la bursa socială;
  • Se constată că, în ceea ce privește acordarea bursei de merit, criteriul de diferențiere este anul de studiu, iar în ceea ce privește acordarea bursei sociale, criteriul de diferențiere este ciclul de învățământ;
  • Se constată că dreptul atins este dreptul la învățământ; în acest sens, prin raportare la art. 21 din Ordinul Ministerului Educației și/sau la definiția termenului bursă din Dicționarul explicativ al limbii române (dexonline.ro), Colegiul director reține că scopul urmărit de legiuitor pentru acordarea unor burse în timpul studiilor, indiferent de tipul bursei acordate, este acela de a veni în sprijinul elevului în procesul educațional, reprezentând în acest sens facilități oferite de statul român;
  • Se constată că acordarea accesului la drepturi și facilități trebuie să se facă în condiții de egalitate, în caz contrar fiind vorba despre un refuz (prin practica sa, Colegiul director arătând în mod repetat că termenul de „refuz” trebuie interpretat larg, în sensul în care nu doar refuzul explicit trebuie sancționat, ci și cel tacit).
  • Colegiul director constată că Ordinul nr. 5379/2022 a condus la tratarea diferită a unor persoane aflate în situaţii similare, care a lezat un drept fără ca justificare obiectivă a măsurii luate să fie rezonabilă. În acest sens, Colegiul director apreciază că ne aflăm în prezența pasivității unei instituții a statului român de a identifica un alt mod de evaluare a elevilor de clasa a V-a astfel încât să fie respectat principiul nediscriminării în cazul acordării burselor de merit”.

În privința eliminării burselor sociale pentru elevii de liceu care fac naveta la un liceu din altă localitate decât cea de domiciliu, Ministerul Educației nu a oferit nici un argument, se remarcă în decizia CNCD: “Analizând punctul de vedere al părții reclamate, (n. red – Ministerul Educației) Colegiul director al CNCD constată că Ministerul Educației a prezentat o justificare cu privire la modificarea introdusă prin Ordinul nr. 5379/2022 numai în legătură cu bursa de merit, neoferind nici un fel de informații în legătură cu bursa socială.

Din această cauză, CNCD consideră că eliminarea acestui tip de bursă socială nu urmărește un scop legitim: “Care este scopul urmărit de Ministerul Educației atunci când a eliminat bursa de transport pentru o anumită categorie de elevi? Este respectivul scop legitim? Există sau nu alte metode prin care poate fi atins scopul urmărit, fără a fi afectat dreptul la
învățătură?”, remarcă Consiliul.

Acesta aduce însă argumente privind importanța acordării burselor pentru elevii din mediul rural, citând mai multe studii ale unor ONG-uri și chiar Raportul Ministerului Educației privind starea învățământului românesc.

“Conform datelor statistice, doi din zece părinți din mediul rural nu-și susțin copiii la
liceu, 18% dintre adolescenții de la sate n-au bani pentru biletul de autobuz către
școală, 79% dintre copii spun că fac naveta la liceu
, iar 35% spun că niciodată sau doar
uneori au suficiente rechizite și cărți pentru școală” (Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundației World Vision România).

Mai mult, CNCD constată că “raportat la dreptul la primar la educație gratuită care presupune asigurarea educației în localitatea de domiciliu, statului român îi revine obligația pozitivă de a finanța transportul către o unitate școlară din apropiere elevilor cărora nu le poate asigura educația în localitatea de domiciliu, obligație care a fost încălcată prin măsura eliminării bursei sociale pentru o anumită categorie de elevi”.

Potrivit Raportului privind starea învățământului preuniversitar din România 2021 – 2022 elaborat de Ministerul Educației , la nivelul anului 2020/2021:
– 1,3% dintre elevii din mediul urban (din cohorta care a intrat în clasa I în urmă cu opt ani) au abandonat studiile, comparativ cu 14,6% dintre elevii din rural; vântului primar și gimnazial în mediul rural, comparativ cu numai 3,5% în mediul urban;
mediul rural continuă să rămână defavorizat în privința ratei brute de cuprindere, în special la nivelul învățământului gimnazial.

“Consecințele sărăciei şi sărăciei extreme asupra participării la educație şi a abandonului şcolar sunt demonstrate de studii naționale (….). Astfel, chiar dacă învățământul obligatoriu este gratuit, costurile implicite ale vieții şcolare sunt invocate foarte des ca reprezentând cele mai importante bariere pentru participarea şcolară. Copiii şi adolescenții cei mai săraci şi cei de etnie romă sunt astfel cei mai expuşi riscului de abandon, atât în ciclul preşcolar şi primar, cât şi în ciclurile superioare”.

De remarcat, unul dintre membri CNCD, a propus o amendă de 5 ori mai mare pentru Ministerul Educației (n. red, în valoare de 50.000 de lei )subliniind mai multe motive: decizia aduce atingere dreptului la educație a elevilor care învață într-o unitate şcolară aflată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, care fără bursa de ajutor social sunt în risc de a abandona școala, afectând dezvoltarea acestor elevi. În plus, se remarcă faptul că fapta de discriminare a fost realizată de către o instituție publică guvernamentală care trebuie să manifeste exigență şi preocupare în vederea prevenirii oricăror posibile fapte sau acte discriminatorii și că a fost realizată prin intermediul unui act normativ, cu aplicare națională, care va avea efecte continue pâna la ieșirea din vigoare a actului normativ discriminatoriu”.

Informații de context

Ordinul 5.379 din 7 septembrie 2022 emis de ministrul Educației de atunci, Sorin Cîmpeanu, a eliminat bursa socială pentru elevii din mediul rural care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, urmând să primească această bursă doar elevii de gimnaziu și cei din clasele P-IV:

„Art. 15. — (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative”.

Valoarea bursei rurale era de 200 de lei.

De asemenea, același ordin elimină și bursa de merit pentru elevii de clasa a V-a. Aceasta se acorda pe baza mediei din semestrul al II-lea, însă anul acesta anul școlar este împărțit altfel, pe module, nu pe semestre.

„Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a – a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură”, conform ordinului.

Într-un comunicat trimis Edupedu.ro, Avocatul Poporului a criticat eliminarea acestor burse și a transmis că „se mențin și se vor adânci inechitățile între elevii din mediul rural și cei din mediul urban, ceea ce contravine chiar Proiectului România Educată”. – Detalii aici

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost a doua instituție publică ce a tratat oficial decizia ministerului de a anula bursele sociale pentru elevii din mediul rural.

Pe 10 septembrie, fostul ministrul al Educației i-a acuzat de politicianism pe cei care critică eliminarea burselor sociale de 200 de lei pentru liceenii din sate care învață în altă localitate. Acesta i-a acuzat jurnaliștii acreditați la Guvernul României că emit „fake news” și a susținut că eliminarea burselor de merit elevilor de clasa a V-a este “un exemplu de fake news”.

La o lună după ce a preluat mandatul, Ligia Deca a spus că se va uita pe ordinul cu bursele ce vizează elevii de clasa a V-a și liceenii care învață într-o altă localitate: „O să mă uit pe ordinul de burse. Am auzit din dezbateri, înțelegerea mea este că parțial le rezolvăm cu suma forfetară pe navetă, dar o să mă uit pe partea de burse de merit pentru clasa a V-a”.

Întrebată de Edupedu.ro despre bursa rurală pentru elevii de liceu, ministra a spus că „acolo e o problemă de lipsă de evaluare a nevoii reale, era doar o corelare cu reședință și atunci există multe cazuri, știm cu toții, în jurul marilor orașe în care dăm bani acolo unde nu sunt neapărat necesari”.

Consiliul Național al Elevilor a acuzat Ministerul Educației că nu a transmis public modificările criteriilor de acordare a burselor și a semnalat că se produce o inechitate pentru elevii care nu mai beneficiază de bursă socială dacă învață într-o altă localitate față de cea de domiciliu. – detalii aici

Senatorul USR Ștefan Pălărie i-a cerut ministrului Educației să rectifice, printr-un nou ordin, eliminarea burselor de merit pentru elevii de clasele a V-a și pentru liceenii din mediul rural.

Lucian Lungoci, deputat PSD, este de părere că „decizia Ministerului Educației este pur și simplu aberantă, în condițiile în care rata abandonului școlar este în creștere și când una dintre cauze este legată de lipsa posibilităților financiare ale familiilor acestor elevi”.

Organizația Salvați Copiii România condamnă eliminarea fără nicio justificare a bursei de merit pentru clasa a V-a și a bursei de ajutor social pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate.

World Vision România a solicitat Ministerului Educației reintroducerea burselor sociale pentru elevii din rural, deoarece acoperirea cheltuielilor de transport nu asigură și alte nevoi specifice ale elevilor navetiști, potrivit organizației.

Foto: © Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
BREAKING Ministerul Educației a fost sancționat cu 10.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în privința ordinului ce elimină bursele rurale pentru liceeni și bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a
Mai multe asociații de elevi, despre decizia CNCD de a amenda ministerul Educației pentru că a tăiat bursele rurale pentru liceeni și cele de merit pentru cei din clasa a V-a: “Salutăm decizia și solicităm ministrului să revoce ordinul și să dea înapoi bursele elevilor”
SURSE Ministerul Educației nu s-a prezentat la audierile de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în privința ordinului ce elimină bursele rurale pentru liceeni și bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a
Criteriile de acordare a burselor, în analiza Ligiei Deca: „O să mă uit pe partea de burse de merit pentru clasa a V-a”, unde niciun elev nu primește acest drept. Ministrul mai spune că nu a existat nicio “evaluare a nevoii reale” în cazul burselor rurale pentru liceenii care învață în altă localitate, eliminate de Cîmpeanu luna trecută
OFICIAL Criteriile de acordare a burselor pentru elevi au fost publicate în Monitorul Oficial / Bursa rurală de 200 de lei pe lună nu se mai acordă liceenilor, iar în acest an școlar niciun elev de clasa a V-a nu va putea lua bursă de merit
Avocatul Poporului critică eliminarea burselor rurale pentru liceeni: Se mențin și se vor adânci inechitățile între elevii din mediul rural și cei din mediul urban, ceea ce contravine chiar Proiectului România Educată
BREAKING Bursa socială pentru elevii din mediul rural care merg la liceu în altă localitate, eliminată de Ministerul Educației / Măsura nu a fost anunțată public înainte de aprobare
Deputat PSD, despre eliminarea burselor sociale pentru liceenii din rural care învață în altă localitate: Decizia Ministerului Educației este pur și simplu aberantă
EXCLUSIV Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat pe o posibilă faptă de discriminare a elevilor făcută de Ministerul Educației prin eliminarea burselor de merit pentru clasa a V-a și a celor rurale pentru liceeni / La început de octombrie au loc audierile
BREAKING Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării se autosesizează în cazul eliminării burselor rurale pentru liceeni și a burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Lucian Ciolan, prorector al Universității din București: Avem nevoie de o politică educațională cap – coadă privind formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor din România de la momentul T0 până la finalul carierei

Lucian Ciolan, prorector al Universității din București și președinte al Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), atrage atenția că rezultatele studiilor PISA trebuie să ajute la implementarea unor politici…
Vezi articolul

Grecia închide pentru 2 săptămâni școlile primare, grădinițele și creșele. Rămân deschise școlile speciale / Ministrul grec al sănătății: Școlile primare au fost ultimul lucru pe care am vrut să îl închidem, iar acesta e un mesaj despre cât de gravă este situația

Guvernul grec a anunțat astăzi noi măsuri urgente pentru școli, pentru a combate pandemia de coronavirus: școlile primare, creșele și grădinițele se închid pentru următoarele două săptămâni, până pe 30…
Vezi articolul

Se schimbă tematica examenului de intrare în Rezidențiat, cu material bibliografic internațional. Ministrul Sănătății: Sunt de acord cu propunerile rectorilor. Modificările se vor aplica examenului de rezidențiat începând cu sesiunea 2021-2022

Tematica și bibliografia examenului de rezidențiat se modifică, prin înlocuirea celei din prezent cu “un material bibliografic internațional, tradus profesionist în limba română”, anunță Ministerul Sănătății. “Sunt de acord cu…
Vezi articolul

INTERVIU Sebastian Motzca, olimpic la sanie și medaliat la europenele de juniori în 2020, elev de liceu: Pentru mine, școala online a fost un avantaj / Practic un sport pentru care în România nu mai există o pârtie specială, din păcate

“Din punctul meu de vedere, cel mai important factor în practicarea unui sport de performanță îl reprezintă susținerea necesară pentru a putea concura la un nivel cât mai ridicat, urmată…
Vezi articolul