Mai puțini elevi vor primi de luna viitoare suma forfetară pentru transport, potrivit noii legi a Educației. Condițiile sunt să învețe în altă localitate decât cea în care stau și să nu existe servicii de transport public. Sumele forfetare vor fi stabilite de consiliile județene

10.609 vizualizări
Foto: © Photovs | Dreamstime.com
Noua lege a Educației care intră în vigoare în septembrie 2023, prevede că „toți elevii beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație”. Pentru elevii navetiști care nu au în localitate servicii de transport public, este prevăzută o sumă forfetară. În legea nr. 1/ 2011, primeau sumă forfetară toți elevii care învățau în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de existența sau nu a serviciilor de transport public.

Pentru aplicarea acestor prevederi urmează ca până pe 4 septembrie 2023, Guvernul să emită o Hotărâre de Guvern privind transportul elevilor, potrivit calendarului de intrare în vigoare pentru toate actele normative subsecvente legii educației, pus în consultare publică, pe 11 august. În prezent sumele forfetare se pot acorda în avans, în luna când are nevoie elevul, nu ca decont. Conform planificării oficiale, cel mai probabil normele de aplicare și noile reguli nu vor fi gata la timp pentru ca elevii să primească acești bani din prima lună de școală.

Spre deosebire de acum, când prin actuala lege a Educației primesc sumă forfetară toți elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, din septembrie vor primi o sumă, condiționat, doar cei care învață în altă localitate decât cea în care stau și „nu beneficiază de existența serviciilor de transport public”. Suma forfetară lunară nu se mai stabilește de către Ministerul Educației, ca în prezent, ci de către fiecare Consiliul Județean, anual. Asta înseamnă că va mai trece o bună perioadă până când plățile de sume vor fi puse în practică, mai ales că pentru stabilirea sumelor consiliile județene au nevoie și de avizul ANRSC, iar lista cu localitățile și sumele forfetare trebuie aprobată apoi prin hotărâre a Consiliului Județean.

Potrivit potrivit articolului 83 din noua lege a Educației, alin. 1, elevii din clasele primare, gimnaziu și liceu beneficiază de gratuitate, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație.

La alineatul 8 se precizează: În cazul în care elevii nu sunt școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară al cărei cuantum se stabilește anual, cu avizul conform al ANRSC, prin hotărâre a consiliului județean, în funcție de distanța dintre unitatea de învățământ și domiciliu. În toate cazurile, DJIP/DMBIP realizează analize semestriale cu privire la aceste situații și le prezintă Ministerului Educației și autorităților locale competente în vederea extinderii serviciilor publice de transport de persoane.

Suma forfetară este asigurată în prezent pentru toți elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, potrivit legii Educației Naționale nr.1/2011.

Art 84, alin. (1^3) „Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social”.

Diferența din septembrie ar fi că vor primi suma forfetară doar elevii care nu au transport public în localitatea de domiciliu, conform textului actual al legii. Asta pentru că articolul 83, alin 8 are două condiții pentru această sumă forfetară: școlarizarea în altă localitate decât cea de domiciliu și existența serviciilor de transport, indiferent dacă serviciile respective sunt sau nu în legatură cu localitatea în care se află școala. Nu este clar cine trebuie să demonstreze această condiție. În plus, dacă există transport public, iar programul școlar al elevului este cu totul diferit de cel al orarului de transport, atunci elevul nu mai primește suma forfetară ca acum. Cel mai probabil hotărârea de guvern cu normele de aplicare ar putea lămuri o parte dintre acește situații.

Sursa: Legea Educației care intră în vigoare pe 2 septembrie 2023

Potrivit articolului 248 din noua lege a Educației, prevederile articolului 83 privind transportul elevilor, se aplică începând cu anul școlar 2025-2026, cu anumite excepții, ceea ce înseamnă că aceste excepții se aplică din 2 septembrie, de când va intra în vigoare noua lege.

“Prevederile articolului 83 privind transportul elevilor se aplică începând cu anul școlar 2025-2026, cu excepția alin. (1)-(3), (5), (6) și (8)”. Este precizat că „prin excepție de la art. 250 alin. (1) lit. a), până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 83 sunt aplicabile dispozițiile prevăzute la art. 84, 104 și 111 referitoare la transportul elevilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”. Doar că aceste alineate de mai sus intră în vigoare din doi septembrie, iar articolul cu excepția arată că prevederile din LEN 1/2011 nu vor fi în vigoare până la aplicarea celor noi, ci până la intrarea în vigoare.

Prevederile care intră în vigoare în septembrie 2023 precizează faptul că pentru transportul public local și metropolitan rutier sumele se asigură din bugetele locale, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate anual cu această destinație.

Pentru transportul public rutier județean și interjudețean se asigură elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu pentru cheltuielile de transport dus-întors, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin DJIP/DMBIP, către operatorii de transport public, în conformitate cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).

Decontarea cheltuielilor pentru cei cazați la internat sau gazdă

Situația nu se schimbă în cazul elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază și localitatea de domiciliu. Lor li se asigură decontarea cheltuielilor de transport în continuare:

(i) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;

(ii) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

Sancțiuni pentru transportatorii care nu acordă gratuitate

Atunci când autoritatea locală încheie contracte de transport public local de persoane prin curse regulate, trebuie să includă cerințe clare cu privire la politica de tarifare practicată pentru elevii din învățământul preuniversitar, mai scrie în noua lege a Educației. În plus “nerespectarea de către operatorii de transport a gratuității elevilor se sancționează cu încetarea de drept a contractului de serviciu public“.

Art 83, alin 5:

“Prin contractele de serviciu public se asigură compensarea operatorilor de transport de către autoritățile contractante pentru obligațiile de serviciu public aferente gratuității elevilor. Nerespectarea de către operatorii de transport a gratuității elevilor se sancționează cu încetarea de drept a contractului de serviciu public. În vederea dovedirii calității de elev, operatorii de transport care nu au acces la sistemul informatic al Ministerului Educației au obligația instalării de cititoare de card la punctele de vânzare sau în mijloacele de transport public, după caz, în termen de 2 ani de la aprobarea Metodologiei de operaționalizare a cardului național de elev”.

În vederea asigurării gratuității prevăzute la alin. (1) pentru transportul cu metroul și feroviar, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și pentru transportul naval, finanțarea se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Ce prevederi privind transportul elevilor intră în vigoare din 2025

Din 2025-2026, gratuitatea transportului se va acorda în baza cardului național de elev, potrivit articolului 83, alin. 7:

“Dovada calității de beneficiar al gratuității la transport se face prin cardul național de elev sau prin orice alt înscris, emis de unitatea de învățământ, din care rezultă calitatea de elev”.

Tot din 2025, în cazul elevilor care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, iar elevii nu beneficiază de transport public, consiliile județene și asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu competențe pe transport transmit către DJIP, cu 30 de zile înainte de începerea anului școlar, lista rutelor pentru care se asigură transport public.

De asemenea, legea prevede că autoritățile publice locale pot organiza curse de tip școlare destinate exclusiv elevilor pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ preuniversitar. Această prevedere este valabilă începând din 2025-2026. Totuși, nu se precizează condițiile și situațiile în care autoritățile pot lua această decizie. De exemplu, dacă e nevoie de un număr minim de copii.

Alin 11. “În situații temeinic justificate, cu avizul DJIP/DMBIP, autoritățile publice locale pot organiza, direct sau prin delegare, transport de tip curse școlare/destinat exclusiv elevilor și preșcolarilor pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ preuniversitar. Acoperirea cheltuielilor pentru transportul de tip curse școlare/destinat exclusiv elevilor și preșcolarilor se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Elevii care beneficiază de această formă de transport nu pot beneficia simultan și de prevederile alin. (8)”.

Sumele alocate pentru acoperirea dreptului la transport al elevului sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea oricărei burse cu caracter social, precum și pentru alte beneficii sociale.

Sumele decontate în contul acordării facilităților de transport prevăzute la alin. (1) nu pot depăși sumele care corespund efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația asigurării facilităților de transport asupra costurilor și veniturilor operatorului de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

Informații de context

Anul trecut au existat situații în țară în care legea privind transportul elevilor a fost interpretată diferit. Pe de-o parte, operatorul de transport în comun a decis că nu mai acordă gratuitate la transport elevilor, îndemnându-i pe aceștia să ceară de la școală banii de alocație forfetară, (n. red s-a întâmplat în Brașov), iar pe de altă parte, în Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a precizat că elevii care beneficiază de gratuitate la transport nu sunt eligibili pentru suma forfetară.

În timpul dezbaterilor pe noua lege a Educației, vicepreședintele comisiei de învățământ din Camera Deputaților, Szabo Odon acuza consiliile județene spunând că: Licitațiile pentru trasee nu s-au făcut la două treimi din consilii, menținând mafiile cu care o parte dintre acestea sunt în legătură.

Suma forfetară a fost propusă inițial de fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, după ce a scos bursa acordată liceenilor din mediul rural. Apoi, ordinul de ministru privind acordarea sumei forfetare pentru toți elevii care merg la școală în altă localitate decât cea de domiciliu a fost semnat de ministra Ligia Deca.

În prezent, suma aceasta forfetară lunară este de 60 lei/lună pentru distanţe de până la 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, până la maximum 342 de lei pentru 50 de km, prevede ordinul. Pentru distanţele de peste 50 de kilometri calculul se va face similar, prin suplimentarea cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, conform documentului.

Kmlei/lunăKmlei/lunăKmlei/lunăKmlei/lună
3 km6015 km13227 km20439 km276
4 km6616 km13828 km21040 km282
5 km7217 km14429 km21641 km288
6 km7818 km14030 km22242 km294
7 km8419 km15631 km22843 km300
8 km9020 km16232 km23444 km306
9 km9621 km16833 km24045 km312
10 km10222 km17434 km24646 km318
11 km10823 km18035 km25247 km324
12 km11424 km18636 km25848 km330
13 km12025 km19237 km26449 km336
14 km12626 km19838 km27050 km342

Foto: © Photovs | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Elevii navetiști care nu au asigurat transport public nu vor avea gratuitate, ci vor primi o sumă forfetară, în baza unui Card național de elev, potrivit proiectului legii Învățământului Preuniversitar, prezentat de Ligia Deca

Școlile trebuie să asigure suma forfetară pentru toți elevii navetiști, nu doar pentru cei care nu au posibilitatea de a învăța în localitatea de domiciliu, potrivit Ministerului Educației
Consiliile Județene nu vor să acorde transport gratuit elevilor navetiști și propun păstrarea deconturilor pentru viitoarea lege, invocând contracte încheiate deja / Szabo Odon, UDMR: Licitațiile pentru trasee nu s-au făcut la două treimi din consilii, menținând mafiile cu care o parte dintre acestea sunt în legătură

Gratuitatea pentru elevii navetiști, desființată de Regia de Transport Brașov, care îi anunță pe copii că trebuie să ceară de la școală banii de alocație forfetară și să plătească abonamente la serviciul public între 85 și 300 de lei pe lună

Inspectoratul Școlar Ilfov: Elevii care beneficiază de gratuitate la transport nu sunt eligibili pentru suma forfetară / Ordinul pentru acordarea sumelor forfetare nu îi exclude pe aceștia – document
DOCUMENT Calendarul de intrare în vigoare pentru aproape 300 de acte normative care ar trebui să aplice noua lege a educației în învățământul preuniversitar, pus în consultare de Ministerul Educației / 1 Aprilie 2024, ziua în care va trebui să fie în vigoare 124 dintre acestea

4 comments
  1. Fata mea este la liceu in oras iar distanta de acasa pana in oras este dus-intors 42km adica 288 lei.De ce i s-a dat anul trecut doar jumatate de suma ?Copilul se duce la scoala!De intors nu se mai intoarce?
    As dori o explicatie!

  2. O mare abrambureala! Am doi copii,liceeni,elevi la Colegii diferite,în același oraș.Unul dintre ei a primit suma forfetara pentru transport(o suma mai mica decât ar fi trebuit,calculata la nr de km) iar celalalt nu a primit nici un leu,pentru ca asa s- a hotărât la nivel de unitate de învățământ,chiar daca legea spunea altcevaNu acordam bani fără justificare,ni s- a spus.Acum ,ce inseamna transport gratuit?Pentru ca ,niciodată, abonamentele elevilor nu au fost decontate în întregime,uneori nici măcar în procent de 50%Aordarea sumei forfetare,cel putin teoretic ,a fost in defavoarea elevilor,pentru ca ,după întrarea în vigoare a acestei hotărâri, operatorii de transport au dublat prețul abonamentelor(în cazul nostru ,dar și alți elevi și părinți s- au plâns de acest lucru).Deci ,legi avem ,dar sunt curioasa dacă se vor și pune în aplicare .

  3. Consiliile Județene: n-avem bani, că n-am primit nimic la rectificare. În concluzie, bine că există lege, să vedem dacă o și aplicăm.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministrul francez al Educației: Țara noastră are nevoie de oameni de știință și de ingineri / Blanquer propune o dezbatere privind reforma Matematicii la liceu, după un declin al acesteia, într-o scrisoare către inspectori, directori și profesori

În Franța, problema Matematicii la liceu va fi regândită și dezbătută, anunță Ministrul Francez al Educației, Jean-Michel Blanquer. Acesta a adresat o scrisoare publică inspectorilor școlari din țară în care…
Vezi articolul