Gradație de merit 2024. De luni, 13 mai, și până pe 21 mai, profesorii pot depune dosarele la secretariatele școlilor / Calendarul complet

2.377 de vizualizări
Foto: © Kati Finell | Dreamstime.com
Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care vor să ia gradația de merit, pentru o perioadă de 5 ani, vor depune dosarele la secretariatele școlilor în perioada 13-21 mai 2024, potrivit calendarului oficial. Edupedu.ro a scris că, până pe 10 mai, inspectoratele școlare au avut de aprobat numărul de locuri repartizate pentru gradația de merit 2024.
  • Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2024, după cum se arată în metodologia publicată în Monitorul Oficial.

Pentru anul școlar 2024-2025, personalul didactic auxiliar nu apare în lista cu numărul de gradații, potrivit unui document al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Este al doilea an consecutiv în care personalul auxiliar nu are nicio gradație acordată, deși în Legea învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023 nicio categorie de personal nu este exceptată de la acest beneficiu salarial.

Cadrele didactice care participă la simulările examenelor naționale pot să primească 3 puncte în fișa de (auto)evaluare pentru gradația de merit 2024, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial.

Documentele pe care le au de pregătit profesorii pentru dosar sunt următoarele:

Art. 9 – „(1) Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;

d) adeverință de vechime în învățământ;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit 2024

4. Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică – Perioada: 13—21 mai 2024

5. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor – Perioada: 22—23 mai 2024

6. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor – Perioada: 24 mai—12 iunie 2024

7. Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite – Perioada: 13— 14 iunie 2024

8. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor – Termen: 17—28 iunie 2024

9. Înaintarea la Ministerul Educației a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și a listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit – Termen: până la 4 iulie 2024

10. Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit – Termen: până la 9 august 2024

Cum se calculează gradația de merit, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial

Art. 2. – (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere și îndrumare și control ocupate în luna februarie 2024, conform programului EduSal, la nivelul județului/ municipiului București, comunicat de Ministerul Educației, se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2024, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plății gradației de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (1)—(7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, și se respectă încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

(2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal:

  • a) personal didactic de predare;
  • b) personal didactic de conducere, îndrumare și control;
  • c) personal didactic auxiliar.”

Art. 1 – „(3) Gradația de merit prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin concurs și reprezintă 25% din salariul de bază deținut, conform legii.

(4) Prin unități/instituții de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, inclusiv unitățile conexe și inspectoratele școlare”, conform documentului publicat în Monitorul Oficial.

Citește și:
Nicio gradație de merit 2024, pentru al doilea an consecutiv, pentru personalul didactic auxiliar din școlile din București, potrivit inspectoratului școlar – document
DOCUMENT Nicio gradație de merit în 2023 pentru personalul didactic auxiliar din școlile din Capitală – decizie a Inspectoratului Școlar București care încalcă Legea Educației
Până pe 10 mai, inspectoratele școlare aprobă numărul de locuri repartizate pentru gradația de merit 2024. Profesorii pot depune dosarele la secretariatele școlilor în perioada 13-21 mai 2024
Gradația de merit 2024. Ce promiteau Klaus Iohannis și Ligia Deca în raportul România Educată și ce a pus, de fapt, în practică ministra Educației în prima „reformă” a gradației de merit, sporul de 25% pentru profesori
Numărul profesorilor care nu mai beneficiază de gradația de merit din 1 septembrie 2024, cerut tuturor școlilor din județul Buzău. Adresa inspectoratului școlar a fost trimisă miercuri și unitățile de învățământ au avut de transmis datele în aceeași zi
OFICIAL Profesorii care participă la simulările examenelor naționale primesc puncte în fișa de (auto)evaluare, pentru gradația de merit 2024. Regulile de acordare a gradației de merit
OFICIAL Calendarul pentru gradația de merit 2024. Dosarele profesorilor pot fi depuse la secretariatele școlilor în perioada 13-21 mai 2024. Lista celor 8 documente
Noile reguli pentru gradația de merit 2024 au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial, anunță Ligia Deca. Profesorii pot depune actele la secretariatele școlilor în perioada 13-21 mai
Dosarul pentru gradația de merit a profesorilor rămâne și în 2024, deși Ligia Deca vorbea despre „revizuirea” gradației de merit. Profesorii pot depune actele necesare în perioada 19-26 aprilie – proiect
PROIECT Gradație de merit 2024. Profesorii care participă la simulările examenelor naționale primesc puncte în fișa de (auto)evaluare / Punctaj mai mare pentru cadrele didactice care sunt implicate în proiecte, ca activitate neremunerată, spre deosebire de anul trecut
Ploaie de întârzieri la Ministerul Educației. Noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor ar fi trebuit să se aplice din 2 aprilie, termen stabilit și încălcat de ministrul Ligia Deca
Ordinul cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educației
Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
VIDEO Ligia Deca, despre salarizarea profesorilor pe bază de performanță: Avem discuții pe regândirea gradației de merit și a treptelor de salarizare în învățământ
Gradația de merit trebuie regândită, creșterile salariale automate ar trebui limitate, iar salariile pentru diversele grade didactice să fie revizuite – măsuri propuse de OCDE pentru corelarea salariilor cu performanța profesorilor
Ministrul Educației, despre salarizarea profesorilor pe bază de performanță: Experții OCDE ne-au spus că sistemele care salarizează diferit, de regulă, o fac cu bonusuri salariale condiționate de performanță, nu se referă la baza salarială. Noi avem un sistem pentru astfel de bonusuri, se numește gradație de merit
Gradația de merit 2023. Calendarul și criteriile pentru acordarea acesteia, aprobate prin ordin de ministru. Descarcă fișele de evaluare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Șerban Iosifescu, expert în educație și fost președinte al agenției care acreditează școlile, critică sistemul de formare a profesorilor și de intrare în învățământ: Persoane cu puțină experiență în școli sau fără pot deveni profesori de profesori. La medici, profesorii lor sunt cei mai buni medici și continuă să practice

Fostul președinte al Agenției române de Asigurare a calității în școli – ARACIP, Șerban Iosifescu, trage un semnal de alarmă despre calitatea slabă a candidaților care vor să devină profesori…
Vezi articolul

Eșec major pentru a doua zi la rând la Ministerul Educației, care nu reușește să respecte propriul orar de afișare a ierarhiei pentru admiterea la liceu 2023, după ce marți a publicat grile greșite / Inspectoratele școlare județene care publicaseră miercuri ierarhiile pe siteurile proprii, le-au șters fără nicio explicație / UPDATE Ierarhiile au fost publicate după o oră și 25 de minute întârziere

Ministerul Educației a anunțat miercuri la prânz că va publica ierarhia pe județe a mediilor de admitere la liceu la ora 18:00, dar până la ora publicării acestui articol instituția…
Vezi articolul