Bacalaureat 2023. Regulile de echivalare cu mediile de la clasă a probelor de competențe de comunicare la limba română, competențe de limbă străină și competențe digitale, puse în dezbatere de Ministerul Educației

21.914 vizualizări
Foto: Octav Ganea / INQUAM Photos
Metodologia pentru echivalarea probelor de competențe lingvistice și digitale de la examenul de Bacalaureat 2023, în forma de proiect, a fost pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației, anunță instituția pe site-ul edu.ro, vineri după-amiază, 9 iunie, în a 12-a zi de grevă generală în școli și când peste 12.000 de profesori au protestat în București.

Mai exact, este vorba de procedura prin care profesorii din licee vor transforma mediile obținute de elevi în clasele IX-XII / XIII în niveluri de competență, la Limba și literatura română (și la limba maternă, după caz), Limba modernă studiată – engleză, franceză, germană etc. – și de la Tehnologia Informației și a Comunicării (TIC), în cazul competențelor digitale.

Pentru sesiunea iunie-iulie 2023, echivalarea are loc pe 12-21 iunie, iar pentru sesiunea august-septembrie, în perioada 7-11 august, conform documentului. De întregul proces se ocupă o comisie formată din directorul sau directorul adjunct al școlii în rol de președinte, un profesor care să știe să opereze pe calculator ca secretar al comisiei – și membri între 2 și 4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate și 1-2 secretari de școală, după cum se arată în document (integral mai jos).

Mediile elevilor se pot încheia și cu doar două note, iar situația școlară se poate definitiva până pe 13 iunie în cazul elevilor cu examene naționale.

Probele de competențe s-au mai echivalat cu mediile din liceu în 2020 și în 2021, elevii fiind atunci afectați de pandemia de Covid-19.

Cum se echivalează mediile pentru competențe BAC 2023 – propunerea Ministerului

„ Art. 3 – (1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.

(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:

 • nivelul “utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6.99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;

(3) Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a – a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a – a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.

(4) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

(5) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale în
străinătate, care nu au studiat disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă
susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (proba A/proba B) în baza Procedurii CNEE nr. 175/28.01.2019 pentru desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (Probele A și B) ale examenului de bacalaureat național 2019.

Art. 4. – (1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.

(2) Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.

(3) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.

(4) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

(5) Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;

(6) Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8.5 și 10.

(7) Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională”, scrie în metodologia proiect.

Cum se procedează pentru cei cu certificate/atestate de limbă:

„Art. 5 – (1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal – proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform OME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile OMECTS nr. 5219/2010
privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare”.

Citește și: LISTA Certificatele care pot fi echivalate cu probele de competențe de la Bacalaureat 2023, publicate în Monitorul Oficial

„Art. 6. – (1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.

(2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;

(3) În certificatul de atestare a competențelor digitale sunt înscrise nivelul de competență digitală, iar la rubrica “punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.

(4) Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.

(5) În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.

(6) În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală.

(7) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.

Art. 7 – (1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale – proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile OMECTS nr.5219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

(3) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care beneficiază de prevederile OMECTS nr. 5219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene
cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și
la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare, depun o adeverință eliberată de instituția/organizația care administrează examenul de certificare a competențelor, precum și fișa rezultatelor obținute, în situațiile excepționale în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă.

FOTO DOCUMENT Metodologia (draft) pentru echivalarea probelor de competențe – BAC 2023:
FOTO DOCUMENT Ordinul de ministru (draft) pentru aprobarea metodologiei:

8 comments
 1. Profesorii care fac aceste echivalari sunt plătiți? Am inteles ca pana acum li se dadea 1 leu pt fiecare elev examinat la proba orala de limba romana. Acum sa se dea macar 2 lei, ca doar nu se echivaleaza singure aceste probe/ examene. Profesorul vine la scoala, isi palteste benzina sau biletul de tramvai/metrou etc. Renunta la tot si la toate sa participe la aceste echivalari, să verifice cataloage, sa calculeze mediile din toti cei patru ani, pt fiecare elev , conform noii metodologii, să completeze o gramadă de documente specifice, care necesită timp, efort si vedere bună. Toate aceste activitati fac parte din examenul de bacalaureat. S-au facut mari economii la buget, prin faptul că nu se vor mai sustine aceste probe ( plus economiile din greva profesorilor), deci este obligatoriu sa fie platiti cei care vor face aceste echivalari ale probelor din cadrul examenului de bacalaureat.

 2. E clar, daca se ajunge sa se echivaleze notele de la an la an nici bacalaureatul nu mai inseamna nimic pentru invatamant. Sistemul in sine se duce in jos numai cand auzi cum vorbesc elevii sau chiar si unii profesori, care apropo , vor si salarii mai mari pentru ca ei pe buna dreptate au nota 2 la teste. Felicitari… Daca ii pui sa caute pe internet dex online https://dexonline.net/ sau doom, habar nu au. Este tragic…

 3. Bună ziua
  Stimați educatori, învățători, profesori și personal nedidactic eu va solicit sa va continuați greva pana acesti Semidocți vor pleca. cum sa schimbi regulile examenelor în la sfârșitul anului de studii. Este inacceptabil și sunt convins ca totuși în România mai sunt și avocați și judecători competenți și de buna credință care vor desființa aceste Idoptenenii și dovezi crase de incompetenta și sfidare a corpului didactic și nedidactic din învațămantul nostru. Ce așteptări sa mai avem de la Otetarul Klaus și umc-ista lui venita de nicăieri. Continuați acțiunea căci numai asa veți birui. Multa sănătate și bagta

 4. Cum justifica această miscare?
  In timpul pandemiei era situație de stare de urgență.
  In prezent e doar o problema generată chiar de ei, de guvernanți.Se cere doar un Oug. Asumare .
  Ținând cont ca in Iunie 1998 s-a adoptat Legea nr. 153, care s-a aplicat abia la 6 luni după ce am câștigat procesul iar in 2010 s-au adoptat Legile nr. 220 și nr. 221 care s-au aplicat după ce ne-am judecat și am câștigat, dar guvernele au prorogat termenele și am primit banii după 5 -10 ani. În 2017 s-a adoptat Legea nr. 153, care s-a aplicat în 6 ani. La 1 Decembrie 2018, la Alba Iulia s-a semnat un memorandum și nu a fost respectat.
  Cum putem avea încredere in un nou memorandum?
  Ne faceți să râdem!

 5. Genial, bravo, felicitari! Sunteti extraordinara doamna ministru, ati gasit solutia perfecta. Eu zic sa ramana ministerul educației cu un singur angajat, doamna ministru. Prevad un viitor luminos pentru intreaga societate, pentru ca doamna ministru va acorda nota 10 tuturor elevilor, atat la orele de cat si la toate examinarile nationale.
  P. S: tineti bine de pensiile speciale, chiar maritile, pentru ca veti scapa in curand de povara platii profesorilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

EXCLUSIV În materialele de curs trebuie indicată mereu sursa, iar ISBN nu are legătură cu obligația citării – experta în etică Michelle Bergadaà, președintele institutului internațional privind frauda academică IRAFPA, despre argumentele invocate de ministrul Cîmpeanu în fața acuzațiilor că a plagiat

În cazul materialelor folosite la curs, în universități, “trebuie indicată mereu sursa”, deoarece materialul de curs este o “operă creativă deschisă” și, drept urmare, i se aplică mereu drepturile de…
Vezi articolul