Sesizarea de plagiat pentru teza de doctorat premierului Nicolae Ciucă a fost trimisă la CNATDCU, anunță un deputat USR. Consiliul este singurul organism care poate da verdict de plagiat și propune retragerea titlului de doctor

408 vizualizări
Foto: captură – sesizare deputat USR
Sesizarea de plagiat pentru teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă a fost făcută și trimisă la CNATDCU de către deputatul USR Mihai Polițeanu, a anunțat acesta pe pagina sa de Facebook. Potrivit reglementărilor în vigoare, în 3 zile Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare trebuie să anunțe dacă sesizarea a fost admisă, adică are toate componentele legale, sau nu.

Polițeanu scrie că „Am sesizat Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la posibilul plagiat al tezei de doctorat a prim-ministrului Guvernului României, Nicolae Ciucă. Am făcut acest lucru în baza art. 3 și 4, Anexa nr. 3 din Ordinul nr. 5229/17.08.2020”.

Deputatul atașează și emailul trimis pe adresa secretariatului tehnic al CNATDCU, deținut de către UEFISCDI – sesizariCNATDCU@uefiscdi.ro.

Potrivit Ordinului menționat, sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat și anexele lor se depun și se înregistrează oficial la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, inclusiv prin mijloace electronice, conform art. 4, Anexa nr. 3 din Ordinul nr. 5229/17.08.2020

Sesizarea trebuie să conțină, următoarele (art. 3, Anexa nr. 3, Ordin nr. 5229/17.08.2020):

a) să conţină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică, pentru persoanele fizice, şi date de identificare şi adresele oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoanele juridice, incluse într-un document denumit Date_identificare_autor_sesizare;

b) să conţină date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, instituţia care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat, incluse într-un document denumit Date_identificare_teza;

c) să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărţi publicate etc.), incluse într-un document/fişier/arhivă electronică denumit “Anexe“;

d) să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire la existenţa plagiatului în cadrul tezei de doctorat în cauză, inclusă într-un document denumit “Motivaţie“.

Ce urmează după sesizare, potrivit procedurii oficiale:
 1. UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – verifică îndeplinirea criteriilor și are termen de 3 zile pentru acest lucru. Dacă sesizarea este acceptată, atunci ea se încarcă în platformă și este sesizat secretariatul tehnic al Consiliului CNATDCU.
 2. Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică școlii doctorale la care s-a susținut lucrarea, în cazul de față cea a Universității Naționale de Apărare, inclusiv prin mijloace electronice, sesizarea anonimizată, în termen de maximum două zile de la notificare și solicită să încarce în platformă următoarele documente în format electronic:
  • a) copia „conform cu originalul“ a tezei de doctorat în cauză existentă în instituție;
  • b) informații privind autorul tezei de doctorat (CNP, data înmatriculării la doctorat, data susținerii publice a tezei de doctorat, copia ordinului ministrului prin care a fost acordat/ atribuit titlul de doctor, seria și numărul diplomei de doctor și numărul și data eliberării, numele și prenumele conducătorului de doctorat);
  • c) copii ale documentației aferente susținerii publice a tezei de doctorat, respectiv: decizia de numire a comisiei/ordinul rectorului, referatele întocmite de membrii comisiei, procesul-verbal al susținerii publice;
  • d) date de contact ale autorului tezei de doctorat, dacă este posibil;
  • e) punctul de vedere al IOSUD/IOD, care este consultativ și se referă la propunerea de menținere/retragere a titlului de doctor, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, documentele și reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la doctorat a autorului tezei de doctorat și aplicabile la data susținerii publice, care au fundamentat această propunere, în principal hotărârea Comisiei de etică universitară, avizată juridic, și la alte măsuri interne stabilite în cazul în care s-a constatat încălcarea eticii universitare;
  • f) punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, care este consultativ;
  • g) punctul de vedere al conducătorului de doctorat, care este consultativ.
 3. Instituțiile de învățământ superior au obligația de a furniza Ministerului Educației și Cercetării datele solicitate pentru constituirea dosarului de analiză a sesizării.
 4. Secretariatul tehnic al CNATDCU solicită Bibliotecii Naționale a României transmiterea în format electronic, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării deciziei privind admiterea administrativă a sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, a unei copii „conform cu originalul“ a tezei de doctorat.
 5. Școala doctorală (IOSUD) informează oficial titularul diplomei de doctor despre existența unei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.
 6. IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituției, pe baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu procedurile interne.
 7. În situația în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia Română.
 8. În cazul în care punctul de vedere al IOSUD/IOD și/sau punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, precum și punctul de vedere al conducătorului de doctorat nu sunt transmise în termen de maximum 30 de zile de la data publicării deciziei privind admiterea sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, procesul de analiză a sesizării continuă la nivelul Consiliului general conform prevederilor prezentei metodologii.
 9. După primirea notificării, Consiliul general are la dispoziție 15 zile pentru numirea comisiei de lucru pentru analiza sesizării formate din membri ai CNATDCU și/sau experți externi, denumită în continuare comisie de lucru.
 10. Președintele Consiliului general notifică președintele comisiei de specialitate a CNATDCU cu atribuții în domeniul tezei de doctorat și solicită propuneri pentru constituirea comisiei de lucru formate din 3 membri.
 11. Președintele comisiei de specialitate a CNATDCU are la dispoziție maximum 5 zile pentru a nominaliza 5 membri ai comisiei de specialitate și/sau experți externi. Dacă președintele comisiei de specialitate se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, vicepreședintele comisiei de specialitate propune constituirea comisiei de lucru.
 12. În termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat pentru constituirea comisiei de lucru trebuie să își exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea sesizării și declarația că nu se află într-o situație de conflict de interese cu autorul tezei de doctorat sau conducătorul de doctorat.
 13. Platforma notifică membrii Consiliului general pentru acordarea votului referitor la numirea comisiei de lucru.
 14. Membrii Consiliului general au la dispoziție maximum 5 zile pentru a analiza și aproba prin vot comisia de lucru. Se consideră confirmați 3 membri pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile.
 15. Platforma generează decizia Consiliului general cu privire la numirea membrilor comisiei de lucru, care este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă. Președintele Consiliului general desemnează un raportor responsabil de realizarea raportului comun al comisiei de lucru dintre cei 3 membri ai comisiei de lucru.
 16. Fiecare membru al comisiei de lucru elaborează un raport individual de analiză, pe care îl încarcă semnat în platformă.
 17. În maximum 3 zile de la finalizarea rapoartelor individuale cu privire la sesizare, raportorul comisiei de lucru trebuie să realizeze direct în platformă raportul comun care cuprinde propunerea motivată a comisiei de lucru, adoptată prin vot, de menținere sau, după caz, de retragere a titlului de doctor, pe care îl semnează și îl încarcă în platformă.
 18. În cazul în care propunerea motivată a comisiei de lucru este de retragere a titlului de doctor, raportul comun poate cuprinde și alte propuneri de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 19. Platforma notifică membrii Consiliului general în legătură cu finalizarea raportului comun de către comisia de lucru.
 20. Președintele Consiliului general poate decide convocarea Consiliului general într-o sesiune de lucru, organizată prin întrunirea membrilor sau prin mijloace electronice, pentru a analiza propunerea comisiei de lucru.
 21. Membrii Consiliului general au la dispoziție 10 zile pentru a analiza propunerea comisiei de lucru și punctul de vedere al IOSUD/IOD, dacă a fost transmis. Consiliul general al CNATDCU decide prin vot, exprimat direct în platformă, dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existența plagiatului.
 22. La finalizarea votului, președintele Consiliului general generează decizia CNATDCU cu privire la soluționarea sesizării. Decizia CNATDCU este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă.
 23. În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce privește plagiatul, CNATDCU propune MEC, în baza unor rapoarte externe de evaluare, luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan:
  • a) retragerea calității de conducător de doctorat/atestatului de abilitare;
  • b) retragerea titlului de doctor;
  • c) retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi.

Reamintim că premierul Nicolae Ciucă a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat de către jurnalista Emilia Șercan. Oficialul a reacționat, spunând că a respectat prevederile legale în vigoare la momentul susținerii tezei. Ciucă a dat un comunicat prin intermediul biroului de presă al Guvernului în care susține că „am inițiat solicitarea de verificare a acesteia de către Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, în spiritul OMEC Nr. 5229/2020 din 17 august 2020”. Nicolae Ciucă este doctor în Științe militare cu teza de doctorat „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”, pe care a susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAp).

Citește și:
Președintele CNATDCU, Ioan Aurel Pop, despre acuzațiile de plagiat la adresa premierului Ciucă: N-am nicio părere, sunt în convalescență, am COVID și nu am putut urmări nimic / Anunță că se va suspenda în continuare de la conducerea forului care verifică doctoratele de plagiat, după ce a mai făcut asta în urmă cu 6 luni
Mircea Dumitru: Nicio sesizare nu a fost depusă la CNATDCU până astăzi privind un eventual plagiat în cazul lucrării de doctorat a premierului Nicolae Ciucă
Rectorul universității care verifică teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă, generalul Dorin Pleșcan, este fostul șef de cabinet al acestuia, propus pentru avansarea în grad chiar de Ciucă / A ajuns rector printr-o modificare a regulilor solicitată indirect de Ministerul Apărării, condus atunci tot de Nicolae Ciucă
Emilia Șercan, în scandalul tezei de doctorat a premierului Ciucă: CNATDCU este singura instituție în măsură să emită verdicte privind titlul de doctorat, nu Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), unde a cerut premierul o analiză a tezei
Fostul rector al Universității de Apărare, de la care ar fi copiat premierul Ciucă în teza de doctorat, spune că putea folosi o altă metodă: Să citeze jumătate de pagină, restul putea să comenteze el, că era băiat deștept pe vremea aia și presupun că e și acum
Prima reacție a președintelui Iohannis la acuzațiile de plagiat aduse premierului Ciucă: Orice demers menit să clarifice suspiciunile formulate în spațiul public este binevenit / Iohannis anunță că nu mai vorbește pe subiect până la o decizie finală
Nicolae Ciucă, răspuns la acuzația de plagiat: Am inițiat solicitarea de verificarea a tezei de doctorat de către Comisia de Etica a Universității Naționale de Apărare – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat
VIDEO Ce spunea Klaus Iohannis despre plagiatul lui Victor Ponta în campania din 2014: „Oriunde în lume un politician prins că a plagiat și numai trei rânduri este obligat să se retragă din politică”
Teza de doctorat a premierului Ciucă va fi verificată de Comisia de etică a Universității Naționale de Apărare, anunță instituția: Au fost inițiate demersurile legale
Pressone: Premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat. Printre sursele copiate se numără alte două teze de doctorat / Ciucă: Teza a fost întocmită în concordanță cu cerințele legale existente la momentul respectiv
Cât mai rezistă premierul – doctor Ciucă după scandalul de plagiat? Efectele politice ale unei afaceri pe care PNL o vrea îngropată prin controlul televiziunilor ca în anii 90
Funeriu, replică pentru Ponta: Instanța a decis că eşti plagiator / Ciucă să fie verificat de CNATDCU
Cât a câștigat Nicolae Ciucă din sporul de doctorat / Calculele G4Media pe baza declarațiilor de avere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Elevii fascinați de chimie sunt așteptați vineri și sâmbătă de Facultatea de Chimie a Universității din București în Parcul Lumea Copiilor, la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019

Copiii pasionați de chimie sunt așteptați în Parcul Lumea Copiilor, vineri și sâmbătă, unde Facultatea de Chimie din cadrul Universității București va participa la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019. Profesorii…
Vezi articolul

Cercetătorii sud-coreeni susţin că au descoperit „Sfântul Graal” al supraconductorilor, ceea ce a generat o frenezie în lumea investitorilor. Oamenii de ştiinţă sunt însă sceptici / Ce este „LK-99”

Săptămâna trecută, două lucrări ale unor cercetători sud-coreeni au făcut o afirmaţie extraordinară, care a stârnit o frenezie pe reţelele sociale şi a ridicat valoarea unor acţiuni în China şi…
Vezi articolul