Toți elevii cu medii peste 9.50 și primii 30% din fiecare clasă, indiferent de medie, primesc burse de merit de 450 de lei pe lună din noiembrie – noile reguli. Calculul se face pe baza mediei generale anuale de anul trecut, iar la clasa a IX-a pe baza mediei de admitere

88.428 de vizualizări
Foto: © Mikhail Davidovich | Dreamstime.com
Bursele de merit se vor acorda în acest an școlar tuturor elevilor cu medii generale anuale peste 9,50 și primilor 30% elevi din fiecare clasă indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut, prevede metodologia-cadru de acordare a burselor școlare 2023-2024, publicată marți seară, 12 septembrie, în Monitorul Oficial. Există un mecanism diferit de acordare pentru elevii de clasa a V-a, pentru elevii de clasa se ia în calcul media notelor de la Evaluarea Națională 2023 cu care au intrat la liceu și de bursa de merit pot beneficia și elevii cu premii la concursuri și olimpiade.
 • Noutățile în detaliu, mai jos în articol.

Metodologia-cadru prevede ca bursele de merit să se acorde pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu, mai puțin clasele a V-a și a IX-a unde sunt alte reglementări, indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut și celorlalți elevi din clasă până la media generală anuală din anul școlar trecut mai mare sau egală cu 9,50.

Elevii de clasa a V-a vor primi burse de merit pe baza mediei calculate din notele obținute în primele două module din anul școlar 2023-2024. La fel ca și în cazul celorlalte clase, sunt incluși primii 30% elevi din fiecare clasă și restul până la media 9,50 inclusiv. Edupedu.ro a scris că Ministerul Educației încearcă să impună profesorilor un anumit număr de note în primele două intervale de învățare, printr-o adresă semnată de un secretar de stat.

Legat de elevii de clasa a IX-a, aceștia primesc bursă de merit pe baza mediei de admitere la liceu 2023 care a fost de fapt media dintre cele două note de la Evaluarea Națională din vară. La fel ca și în cazul celorlalte clase, sunt incluși după acest criteriu primii 30% elevi din fiecare clasă și restul până la media 9,50 inclusiv. Ultimul proiect de ordin de ministru consultat de Edupedu.ro în urmă cu o săptămână prevedea ca acestora să li se acorde bursa de merit pe baza mediei generale din anul școlar trecut, când urmau clasa a VIII-a. Ulterior, schimbarea din ordin a fost anunțată pe Facebook într-un comentariu de ministra Ligia Deca.

Mai exact, elevii vor primi burse pe baza mediilor astfel:

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia”.

Amintim că zilele de sărbători legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Un exemplu de calcul pe luna decembrie arată că un elev va primi 375 de lei din cei 450 de lei cât este cuantumul minim stabilit de lege.

Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor fi plătite abia peste 64 de zile, pe 15 noiembrie, a anunțat Ministerul Educației marți, 12 septembrie, când au fost aprobate regulile de acordare a burselor, la o zi după începerea școlii.

În ceea ce privește elevii care au rezultate la competițiile școlare – concursuri și olimpiade școlare, se vor acorda burse de merit în felul următor, potrivit metodologiei-cadru:

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice”.

Amintim că măsura de la punctul d) prin care elevii care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale sunt incluși la bursă de merit, față de prevederea din proiectul actualizat de ordin care îi trecea la bursă de excelență olimpică II, a fost criticată de Consiliul Național al Elevilor în cea mai recentă poziție pe acest subiect.

Edupedu.ro a prezentat lista concursurilor școlare și a olimpiadelor școlare naționale desfășurate în anul școlar anterior pentru care elevii cu rezultate la acestea pot primi bursă de merit, dacă se încadrează potrivit regulilor în vigoare.

Elevii de clasa a V-a primesc primele burse de merit în februarie 2024 pe baza mediei din primele două module

(2) Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare menționate la alin. (1) lit. b) și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul anului școlar”, prevede metodologia-cadru.

(3) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă în perioada cursurilor școlare.

(4) În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c), lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

(5) În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)-g), pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.

(7) Lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, prevăzute la alin. (1) lit. g), va fi aprobată prin protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul școlar 2024-2025, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

Articolul 8

(1) Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)-c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

(2) Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)-g), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).

(3) Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor” se arată în document.

FOTO DOCUMENT Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024:

Conform calendarului oficial de implementare a legislației subsecvente noilor legi ale educației, până pe 1 octombrie ar mai urma să fie adoptat un ordin legat de burse: „ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor de la bugetul de stat și cuantumul minim al bursei sociale”.

Foto: © Mikhail Davidovich | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
OFICIAL Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice. Exemplu de calcul
OFICIAL Regulile noi pentru cele cinci tipuri de burse școlare 2023, publicate în Monitorul Oficial
OFICIAL Comisia de management al burselor din fiecare școală va fi formată din 3-9 profesori. Care sunt atribuțiile acestei comisii
Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor fi plătite abia peste 64 de zile, pe 15 noiembrie, anunță Ministerul Educației. Regulile de acordare au fost aprobate
Ligia Deca justifică de ce primii 30% din elevii unei clase vor lua bursă de merit: Va exista o competiție sănătoasă în interiorul fiecărei clase. Ideea este nu să comparăm medii, ci să-i susținem pe cei care performează cel mai bine în fiecare clasă
Se modifică schimbarea. Ministrul Ligia Deca susține că elevii de clasa a IX-a vor avea bursele de merit calculate pe baza mediei de admitere, nu a celei generale din clasa a VIII-a, cum scria în draftul ordinului de ministru

34 comments
 1. Bătaie de joc ,la Liceul X cel cu media de admitere 5,primește bursă de merit…Iar cel de la Liceul Y,având nota de admitere 8,9,9,40…nu primește bursa de merit!!Vi se pare corect?

 2. Va rog vreau sa înțeleg cum se va acorda bursa de merit vor lua 30% din clasa indiferent de medie iar cei cu media de 9-50 se vor încadra automat datorită mediei de 9-50

 3. Este pur și simplu bătaie de joc la adresa copiilor care acum sunt în clasa.a IX-a, deoarece am tras 4 ani an sa avem media 10.
  După care ne- am trezit in rimpul jocului ca nu s- a luat in considerarea media de absolvire a celor 4 ani nici la evaluarea națională nici media clasei a VIII- a pentru bursa de merit.
  Pentru o singura zi la evaluarea națională cand poate din cauza emotiilor nu a atins performanta maxima i- au tăiat elanul.
  Rușine sa le fie la cei care i- au decizii după bunul plac
  RUSINE

 4. sunt curios cum impartim bursele. La mine primesc bursa 30% din elevii clasei, adica 6.6 dintre ei. Cu primii 6 ma descurc. Cum fac cu acel 0.6? Este proportional sau nu primeste sau primeste integral(rotunjim in favoarea elevului)?

 5. Draftul agreat initial de minister impreuna cu alti reprezentanti includea la bursa de merit inclusiv elevii de 9 a eliminand astfel aceasta discriminare de cativa ani de la criteriile de acordare. Acesta a fost schimbat abuziv peste noapte revenind la cls a 9 a ca si criteriu, media de admintere. In schimb, citim cu stupoare ca a fost introdusa o bursa pe MAMELE MINORE???? Ce e asta, Doamne? Adica, aceste fete, in loc sa se duca la scoala au facut sex neprotejat si mai sunt si premiate cu o bursa??? Ce tara e asta? Asta este exemplul ce trebuie dat? Nu, copiii minori trebuie sa mearga la scoala, nu sa faca copii. Este rusinos, stimate minister, ca ati schimbat peste noapte criteriile pt cls a 9 a si un copil care a luat la EN 9.42 si are o medie de a 8 a 9.92 nu poate lua bursa, insa o mamica minora, da!!!! I ati lasat pe acesti copii de 9 a sa se bucure 2 zile ca vor lua bursa ca apoi sa o luati. Se putea prevede in Ordin media de admitere/absolvire 9.50 si impacati toti copiii si parintii. Dar nu s a vrut!!! Nici acesti copii nu vor dori sa ramana intr o astfel tara in care specialitatea noastra este sa ne batem joc!

  1. Corect .Dar acesti incompetenții ce conduc România și acest minister uita cum au mazilit scoala,schimbări dupa schimbări,unele fara sens,fără nici un rost.Eu le-as propune, 9.50 este dupa creierașul lor mic puneți intelectualilor nota 11-12 un usl 2.0 e posibil tot agramatilor.Exp prof director de la Dâmbovița?semnat o bunicuță ♥️🇷🇴♥️

   1. S-au gândit la salariile lor, au făcut greva fără sfârșit și au lăsat copii cu note “slabe”( 8-9)din perioada lor “agitata de asteptarea veniturilor mari” dar la copilașii care i-au amânat și nu le-au mai dat note nu s-au gândit ca pt 2-3 sutimi au rămas fără burse, care oricum erau foarte mici.

 6. Nu este corect nici ptr elevii care au rezultate la campionate europene și mondiale,in sporturile neolimpice,acolo pe podium au ridicat steagul României!!!Acești elevi nu fac performanță?!

 7. Fără cuvinte, ce sa zic! Bani mulți mamelor minore, ca doar tb sa ieșim bine la natalitate! Copiii care învață și care au avut emoții la repartizarea pe licee sunt trecuți prin sita: întra în primii 30% sau nu?! Mulțumim conducători iubiți! România educata este datorita părinților și datorita unor super cadre didactice care își fac treaba pt ca au vocație!

 8. Buna ziua! Eu incerc sa inteleg exact ce spune legea asta cu bursa de merit! Pare interpretabila. Diriginta copiilor a transmis pe grup ca vor lua bursa de merit doar copiii cu medie peste 9.50, chiar daca nu insumeaza 30% din totalul clasei. Asa este? Sau, daca ai mei copii au medie 8-8.50 si se incadreaza in cei 30%, vor lua bursa de merit? Multumesc pentru raspuns!

  1. Bună ziua! Conform noilor reguli, primii 30% din elevii unei clase VI-XII, ordonați după media anuală generală din anul școlar trecut, pot lua bursă de merit. În cazul în care nu sunt cuprinși și elevii cu media de 9,50 în acești 30%, lista cu beneficiarii se suplimentează pentru a-i include și pe ei. Vedeți și pentru o comparație relevantă: https://www.edupedu.ro/transformarea-meritului-in-mita-electorala-reteta-deca-iohannis-pentru-reforma-educatiei-din-romania-bursele-de-merit-de-450-de-lei-vor-fi-primite-in-acest-an-scolar-de-primii-opt-elevi-din-cea-mai/.

 9. Nu pot fi exclusi nici copiii cu media peste 9.50 la evaluarea nationala. Copilul meu a avut sub 9.50 media generala cls 8 a si 9.60 la evaluarea nationala. Nu ar fi corect sa nu primeasca bursa. Poate ar fi trebuit sa se tina cont de ambele criterii.

 10. Domnule Sorin ,as dori sa iau legatura cu dumneavoastra pe aceasta speta, deoarece si eu doresc sa fac plangere la CNCD, caci si fiica mea este nedreptatita, a avut peste 9,60 media generala in clasa a 8-a , dar “doar” 9,42 la EN !
  Comentariul meu pe facebook este : “va salut ,ce parere aveti domnule Sorin ?”
  (la postarea legata de salariile profesorilor, de acum 11 ore)
  Toate cele bune !

 11. nu sunt de acord,dacă într-o clasă media elevilor este de 7 ei vor primi bursa,dar cei din celelalte clase nu pt că au colegi lor media 9,50 unde este corectitudinea fata de elevii

 12. Ma aflu in fata urmatoarei situatii: fiul meu, elev in clasa a 6-a, beneficiaza de bursa de merit prin media generala din anul scolar trecut ( 10), dar poate beneficia si de bursa de excelenta olimpica I prin rezultate sportive ( medalii de aur la Campionatul European Scolar -Serbia, disciplina Karate), dar lista cu competitiile sportive scolare agreate de ME va fi publicata in termen de 6 luni, iar plata acestor burse se va face incepand cu anul scolar 2024-2025. Obtinerea unei burse de merit o exclude pe cea de excelenta olimpica. In aceasta situatie, daca aplicam pentru bursa de excelenta olimpica, in acest an scolar fiul meu nu va obtine nicio bursa!
  Vi se pare ca in acest fel este stimulata performanta? Eu cred ca mai degraba copii cu performante sunt pedepsiti. De ce nu poate fi cumulata bursa de merit cu cea de excelenta olimpica?

  1. Nu este corect nici ptr elevii care au rezultate la campionate europene și mondiale,in sporturile neolimpice,acolo pe podium au ridicat steagul României!!!Acești elevi nu fac performanță?!

  1. Cum banii “inapoi”, daca anul trecut nu s-au dat asemenea burse? Mi se pare incredibil cum lumea crede ca i se cuvine orice. Am impresia ca era un fel de experiement psihologic care arata ca oamenii sufera la fel de mult daca ar fi putut primi niste bani si nu i-au primit ca oamenii care chiar ii aveau si i-au pierdut. Mi se pare foarte straniu. In orice caz, atata materialism, chiar nu ma asteptam sa vad. Discutiile despre burse nu par sa fie despre cine are nevoie sa fie motivat, despre sansele de reformare a sistemului de invatamant, este doar despre bani. Si toata lumea are aceeasi parere: vreau ca EU sa primesc banii.
   si apoi ne mai miram ca niste copii de gradinita, cum afirma o tanti intr-un comentariu la alt articol, spun ca ce bine este sa ai bani/ sa ai mama sau tata bogat. Pai daca doar despre asta se vorbeste in casa, ce sa te mai miri. Nu-mi imaginez discutiile in aceste familii, in care scoala si invatatul se rezuma la… burse.

   1. Va rog sa mă lămurească și pe mine cinevacare se pricepe copilul meu are media 9-23 și nu se încadrează la bursa de merit de ce în clasa sunt 18 copii mi se spune ca doar primi 6 se încadrează el fiind al 7 imediat după ultimul din lista cei 6 din lista nu sunt toți cu media 9-50 eu am înțeles ca cei cu media 9-50 se încadrează automat pe listă

  1. Unde e corectitudinea deciziei? Faptul ca la liceele slabe se vor lua burse cu medii de 7-8, pentru ca sunt in procentul de 30%, iar la liceele de top, cu medii intre 9-9,5 nu vor lua fiindca procentul nu-i va cuprinde. Cand a mai fost asa, sunt curios sa aflu?
   O decizie imbecila, ca mai toate din imvatamantul experimental romanesc.

 13. Discriminare la elevii de clasa a IXa! Deja am facut plangere la CNCD! Pentru cei care aveti aceeasi parere va sfatuiesc sa va adresati initial CNCD si apoi in instanta.

  1. corect! este discriminare fata de ceilalți elevi care obțin bursa pe baza mediilor anuale la 14-15 materii si care mincesc un an intreg pentru medie, fata de cei de clasa a IX a care obțin bursa pe baza medie la 2 sau cel.mult 3 materii de examen, care nu reflecta munca copiilor de un an întreg și care este afectata de emoțiile primului examen major din viata unui elev! Faceți petiție on line pt modificare și o distribuim!

   1. Sunt în clasa a IX-a și pot să spun că toți elevii care au luat 9.50 sau mai mult au muncit tot anul pentru aceste rezultate. E adevărat că erau doar 2-3 materii, dar ca să iei așa rezultate la evaluările naționale trebuia să te pui cu burta pe carte și să lucrezi mult în fiecare zi. Eu nu eram excepție. De aceea nu pot să fiu total de acord cu dumneavoastră.

    1. Gimnaziul, din care face parte și clasa VIII a, este o etapa în care elevii acumulează cunoștințe generale(la toate materiile).Deci mai relevanta pentru acordarea bursei ar fi media generala anuala. As fi de acord și cu criteriul mediei la Evaluarea nationala dacă acest test ar conține și itemi din celelalte materii studiate la clasa.Nu cumva prin aceasta decizie de acordare a bursei (ținând cont de media la EN) în clasa VIII a, elevii vor trata cu mai puțin interes celelalte materii și se vor concentra pe lb.romana și matematica?(admitere+bursa)Cine pierde și cine câștiga în acest caz?

  2. va rugam sa ne spuneți si noua unde putem face plângere.
   si noi ne simțim foarte neindrepratiti după 4 ani de munca asidua.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Prime de instalare sau posibilitatea de creștere a salariului pentru cadrele didactice care merg în comunitățile dezavantajate, anunțate de Ligia Deca: „Ne dorim ca profesorii care merg în zonele dezavantajate să aibă sprijin suplimentar”

„În ceea ce privește profesorii din zonele dezavantajate, ne propunem, pe de o parte, sa avem un coeficient suplimentar de finanțare al acelor școli și, în plus, avem o serie…
Vezi articolul

OFICIAL Inspectoratele școlare au obligația să transmită la agenția de plăți și inspecție socială absențele elevilor ale căror familii iau venit minim de incluziune. Situația trebuie dată lunar, în format electronic, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna anterioară

Inspectoratele școlare trebuie să transmită, lunar, la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană situația privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare ale Legii nr.…
Vezi articolul